05
Čvc

Valné shromáždění PEFC vyhlásilo novou Strategii Alliance 2030

V týdnu od 14.–18. května 2023 proběhlo v kanadském Vancouveru 28. valné shromáždění PEFC. Současně byla posílena spolupráce s organizací SFI (Sustainable Forestry Initiative) působící především v Severní Americe. Vedle standardních bodů jednání došlo ke schválení nového strategického plánu, taktéž byli přijati dva noví významní členové, reprezentující mezinárodní stakeholdery.

Strategický plán PEFC Alliance 2030 byl schválen

PEFC a SFI poprvé společně propojily důležitá každoroční jednání svých organizací. Byla to jedinečná příležitost přenést znalosti a zkušenosti mezinárodní sítě PEFC do prostředí hostující země.

„Jménem PEFC bychom rádi vyjádřili uznání za to, že jsme byli přivítáni jako hosté domorodými komunitami na jejich území,“ řekl David Ford, místopředseda Mezinárodní rady PEFC, když zahajoval druhý den společné konference SFI a Týden PEFC v kanadském Vancouveru. „Klíčovým vrcholem valného shromáždění je uzavření 18měsíčního procesu strategického plánování zdola nahoru a s potěšením mohu oznámit, že členové aliance schválili strategický plán PEFC Alliance 2030,“ zdůraznil ve své řeči. „Naše nová Strategie 2030 je postavena na silném rámci čtyř strategických cest a čtrnácti klíčových ukazatelů výkonnosti. Ilustruje naši připravenost směřovat ke zdravým lesům, zdravým lesním společenstvím, zdravým lesním dělníkům a zdravému lesnímu hospodářství.“

Se 4,06 miliardami hektarů pokrývají lesy 31 % rozlohy země. Hrají zásadní roli v rovnováze naší planety. Rostoucí populace a její zvyšující se potřeby, rostoucí poptávka po dřevě, změna klimatu, ztráta biologické rozmanitosti ve velkém měřítku, přeměna na jiné způsoby využití půdy, chudoba na venkově, nerovnost a nekonzistentní držba – to jsou hlavní příčiny velkého tlaku na lesy, který je intenzivní, naléhavý a komplexní.

Bylo opakovaně zdůrazněno, že pozornost věnovaná lesům v posledním desetiletí roste. To s sebou přináší konstruktivní debaty ve veřejných i soukromých organizacích a také určité vyjasnění rozmanité role lesů pro společnost. Je všeobecně uznáváno, že udržitelně obhospodařované lesy jsou řešením pro zmírnění změny klimatu, redukci degradace přírody a prosperující komunity. Je však také skutečností, že dosud je certifikováno pouze 13 % celosvětových lesů.

Michael Berger, generální tajemník PEFC International, závěrem řekl: „Vytvoření nové Strategie PEFC Alliance 2030, v souladu s cíli udržitelného rozvoje OSN, ukazuje, jak se dokázali členové PEFC, správní rada a sekretariát spojit, aby vytvořili ambiciózní strategii. Nyní začíná cesta implementace a monitorování, kterou chceme bezodkladně zahájit.“ A dodal: „Jsme vděční našim členům a zúčastněným stranám, kteří pomohli přivést alianci PEFC tam, kde je dnes, a těšíme se, že společně naplníme novou strategii v této dynamické a kritické době.“

Společnosti Mayr-Melnhof Holz a Mercer International byly přijaty valným shromážděním PEFC jako noví zástupci mezinárodních stakeholderů

Mercer International Inc. je globálním výrobcem tržní buničiny a produktů z masivního dřeva, včetně pelet, bioenergie, biochemikálií a biomateriálů. Kořeny společnosti Mercer International sahají do roku 1883 a čerpají z více než 140 let zkušeností se zpracováním dřeva. Společnost se zavázala k udržitelnému hospodaření v lesích a udržitelnému získávání dřeva.

Mayr-Melnhof Holz Holding AG je jednou z předních dřevozpracujících společností v Evropě, významným výrobcem lepeného lamelového dřeva a hnací silou rozvoje křížově lepeného dřeva. Historie skupiny Mayr-Melnhof Holz, zpracovávající výhradně dřevo z lesů obhospodařovaných udržitelným způsobem, sahá až do roku 1850 a čerpá z více než 170 let zkušeností v oboru.

Michael Bergeruvedl: „Jsme potěšeni, že můžeme v alianci PEFC přivítat dva nové členy. PEFC může těžit ze skvělých odborných znalostí a dlouhodobých zkušeností obou společností a těšíme se na spolupráci s nimi.“

Lee Rueb, koordinátor certifikace lesů ve společnosti Mercer International, řekl: „Stát se členem certifikace PEFC byl náš přirozený a logický krok, protože PEFC a Mercer sdílejí společné vize týkající se udržitelného hospodaření v lesích, certifikace lesů a cílů společensky odpovědných firem.“ Dále poznamenal: „Tento symbiotický vztah je pragmatickým přístupem k demonstraci udržitelného rozvoje ověřeným důvěryhodným systémem kontroly a rovnováhy. To zase vede k zajištění dodavatelského řetězce, důvěře investorů a zvýšené společenské odpovědnosti při provozování udržitelného lesního hospodářství.“

Mezinárodní členství stakeholderů je otevřeno společnostem, organizacím a sdružením s principy a cíli v souladu s PEFC. Členové mezinárodních stakeholderů jsou součástí Valného shromáždění PEFC, nejvyššího rozhodovacího orgánu organizace, který určuje strategické směřování PEFC. Mohou se připojit k pracovním skupinám a výborům PEFC pro relevantní témata včetně revize norem, marketingu a regionální propagace. Spolupracují s ostatními členy PEFC po celém světě a mohou nominovat zástupce do představenstva PEFC.

Z podkladů PEFC Int., Andrea Skřivánková

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...