Ochranné známky PEFC

Používání ochranných známek PEFC

Ochranné známky PEFC pomáhají identifikovat výrobky, které pocházejí z lesů, v kterých se hospodaří trvale udržitelným způsobem.

Ochranné známky PEFC jsou celosvětově registrované obchodní značky, které pomáhají podnikatelům, spotřebitelům, vlastníkům a lesním hospodářům jakož i ostatním zájmovým skupinám identifikovat výrobky, které pocházejí z lesů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem a podporovat jejich prodej.

Používání ochranných známek PEFC umožňuje certifikovaným společnostem:

 • prokázat svůj závazek k udržitelnému rozvoji a jednotné sociální odpovědnosti,
 • oslovit environmentálně a sociálně smýšlející zákazníky a spotřebitele,
 • pomoci zvyšovat povědomí a poptávku po výrobcích z PEFC certifikovaných lesů,
 • zvýraznit zájem o trvale udržitelné obhospodařování lesů.

Ochranné známky PEFC jsou k dispozici pro následující kategorie uživatelů loga:

 1. C-o-C certifikované společnosti (uživatelská skupina C). Tyto subjekty jsou držiteli PEFC certifikátu spotřebitelského řetězce.
 2. Certifikovaní vlastníci lesů a lesní hospodáři (uživatelská skupina B). Tyto subjekty hospodařící v lesích jsou držiteli PEFC certifikátu trvale udržitelného hospodaření v lesích.
 3. Necertifikované subjekty (uživatelská skupina D). Tyto subjekty prodávají PEFC certifikované výrobky bez požadavku na získání PEFC certifikace nebo působí v oblasti vzdělávání a propagace PEFC certifikace.
 4. Autorizovaní licenční zástupci (uživatelská skupina A). Tyto subjekty jsou oprávněny vydávat licence loga PEFC jménem Rady PEFC.
 5. Jednorázoví uživatelé. Zjednodušené licenční požadavky se vztahují na subjekty, které chtějí použít ochrannou známku PEFC jednorázově na propagační nebo vzdělávání účely (smí se požívat pouze mimo výrobky).

Na používání ochranných známek PEFC se vážou přesně definované podmínky. Pravidla užívání definuje technický dokument TD CFCS 2001: 2020 Pravidla pro používání ochranných známek PEFC v České republice (který je překladem mezinárodního standardu Rady PEFC – PEFC ST 2001:2020 Trademarks Rules).

Před používáním ochranných známek PEFC musí všichni držitelé certifikátu TUH a C-o-C uzavřít smlouvu o licenčním používání ochranných známek PEFC se sdružením PEFC Česká republika, které je autorizované Radou PEFC poskytovat licence na používání ochranných známek PEFC v ČR. Podmínky vydávání licencí definuje normativní dokument ND CFCS 04 Vydávání licencí na používání loga PEFC.

Základem pro získání licence je vyplnění žádosti a smlouvy o licenčním používání ochranných známek PEFC, na jejímž základě je žadateli přiděleno registrační číslo a zaslány podklady k používání ochranných známek PEFC a přístup do online generátoru, kde si každý subjekt může vygenerovat ochranné známky PEFC v různých grafických provedení podle potřeby.

Vydání licence a používání ochranných známek PEFC je zdarma pro všechny držitele certifikátu C-o-C, držitele osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů a ostatní subjekty, které mají zájem certifikaci trvale udržitelného hospodaření PEFC propagovat či jinak podporovat.

Generátor ochranných známek PEFC

přístup do online generátoru ochranných známek PEFC najdete na stránkách https://lg.pefc.org/login

Možnosti použití ochranných známek PEFC

Existují dvě možnosti použití loga:

 1. použití přímo na certifikovaném výrobku a tiskopisech vztahujících se k výrobku („na výrobcích“),
 2. použití, které není spojeno s výrobkem, např. pro propagační nebo vzdělávací účely („mimo výrobky“).

Prvky ochranných známek PEFC

 • Logo PEFC se skládá ze dvou stromů obklopených šipkou a pod ním umístěnými iniciály „PEFC“.
 • Licenční číslo ochranné známky PEFC jasně identifikuje uživatele a musí být používáno spolu s logem PEFC.
 • Název známky vyjadřuje význam loga PEFC
 • Informace na známce komunikuje význam loga PEFC
 • Webová stránka PEFC
 • Rámeček známky PEFC

Poznámka: Licenční číslo ochranné známky PEFC není totožné s číslem osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů.

Držitelé certifikátů a ochranných známek PEFC

Informační registr PEFC Česká republika obsahuje informace o:

 • držitelích osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů (TUH)
 • držitelích certifikátů spotřebitelského řetězce dřeva/lesních produktů (C-o-C)
 • uživatelích ochranných známek PEFC v České republice.

Tato stránka je průběžně aktualizovaná sekretariátem PEFC Česká republika tak, aby si všichni mohli ověřit platnost certifikátů svých dodavatelů. Seznam všech držitelů osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů, držitelích certifikátů spotřebitelského řetězce dřeva/lesních produktů a uživatelích ochranných známek PEFC v České republice naleznete v on-line databázi PEFC Česká republika na stránkách drzitele.pefc.cz.

Pro jakékoliv další informace a dotazy se neváhejte obrátit na sekretariát PEFC Česká republika.

Hledáte informace o zahraničním dodavateli?

Využijte internetového přístupu do mezinárodní databáze všech držitelů certifikátů C-o-C systémem PEFC, kterou provozuje PEFC International. Na těchto stránkách naleznete i aktuální souhrnnou statistiku o stavu certifikace systémem PEFC v celém světě.

Databáze certifikačních orgánů

Přehled všech certifikačních orgánů najdete v mezinárodní databázi certifikačních orgánů, kterou provozuje PEFC International.

Držitelé certifikátu PEFC

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...