Aktuální informace z revize 2021-2023

Dne 1.6.2023 byly revidované technické dokumenty CFCS (TD CFCS 1001, 1002, 1003 a 1004) včetně zprávy z procesu revize technických dokumentů CFCS umístěny na webové stránky PEFC ČR.

Dne 24.5.2023 byly revidované technické dokumenty CFCS schváleny Sněmem PEFC ČR. Revidované dokumenty budou předloženy PEFC International k mezinárodnímu posouzení.

Dne 13.4.2023 byly revidované technické dokumenty CFCS schváleny předsednictvem PEFC ČR a zároveň byly doporučeny k předložení ke schválení Sněmu PEFC ČR.

27.3.2023 PEFC ČR oznamuje, že 12.3.2023 bylo ukončeno veřejné připomínkování revidovaných technických dokumentů CFCS a že v rámci veřejných konzultací neobdržel sekretariát PEFC ČR žádnou připomínku či návrh na úpravu předloženého znění technických dokumentů.

9.1.2023 PEFC ČR oznamuje zahájení veřejných konzultací k revidovaným technickým dokumentům CFCS. Veřejné konzultace budou trvat do 12.3.2023 (60 dní). Tisková zpráva je k dispozici na webu www.pefc.cz v sekci „Novinky“.

6.1.2023 byla v rámci Technické komise dosažena shoda/konsenzus nad revidovaným zněním technických dokumentů CFCS 

7.12.2022 projednalo předsednictvo PEFC ČR revidované dokumenty CFCS a doporučuje je k interním konzultacím mezi členy PEFC ČR.

Dne 21.9.2022 se uskuteční 2. zasedání Technické komise PEFC ČR od 9 hodin v konferenčním sále Pivovaru v Kostelci nad Černými lesy. Na programu bude projednání všech technických dokumentů CFCS.

Dne 22.6.2022 se uskuteční 1. zasedání Technické komise PEFC ČR od 9 hodin na zámku v Kostelci nad Černými lesy. Na tomto jednání budou představeny a projednány tyto dokumenty: Obsahový záměr revize, revidované dokumenty CFCS, normativní dokumenty CFCS, mezinárodní standardy PEFC International a jejich překlady. V odpolední části se zaměříme na projednání aktualizovaného technického dokumentu TD CFCS 1003 Kritéria a indikátory trvale udržitelného hospodaření v lesích.

Dne 16.6.2022 bylo schváleno Sněmem PEFC ČR personální obsazení Technické komise PEFC ČR. Pod záložkou „Technická komise“ je uvedený přehled jednotlivých členů Technické komise, organizací, které zastupují a emailový kontakt.

Do 10.6.2022 je možné zasílat nominace do Technické komise, která bude řešit revizi technických dokumentů CFCS (více v tiskové zprávě v sekci „Novinky“ na webu www.pefc.cz). Do 10.6.2022 je možné zasílat i připomínky, komentáře, návrhy na změnu technických a normativních dokumentů, rozsahu a procesu revize uvedeného v Obsahovém záměru, a to elektronicky na email info@pefc.cz nebo poštou na adresu PEFC Česká republika, Bělohorská 274/9, 169 00 Praha 6.

21.4.2022 Sekretariát PEFC ČR veřejně oznamuje zahájení revize technických dokumentů CFCS (tisková zpráva je k dispozici v sekci „Novinky“ na tomto webu).

20.4.2022 Předsednictvo PEFC ČR odsouhlasilo finální verzi Obsahového záměru revize technických dokumentů CFCS (zde ke stažení), čímž byla oficiálně zahájena revize standardů PEFC ČR.

13.12.2021 Předsednictvo PEFC ČR projednalo návrh Obsahového záměru revize a Gap analýzu, ze které vyplývá potřeba provést standardní revizi technických dokumentů CFCS. Odpovědnou osobou pro přípravu návrhů technických dokumentů TD CFCS 1001, 1002 a 1004 byl pověřen Ing. Stanislav Slanina, Ph.D. a technického dokumentu TD CFCS 1003 Ing. Tomáš Dohnanský.

Od 1.6.2021 do 31.7.2021 Zpětná vazba ke stávajícím technickým dokumentům CFCS a fungování certifikace PEFC v České republice

V souladu s mezinárodními požadavky PEFC certifikace, připravuje organizace PEFC ČR pravidelnou, v pořadí již 4. revizi národních standardů CFCS s cílem aktualizovat a zlepšit stávající kritéria a postupy trvale udržitelného hospodaření v lesích při zohlednění nejnovějších vědeckých poznatků, aktuální legislativy a společenských požadavků.

V této souvislosti si Vás dovolujeme požádat o zaslání vašich připomínek, komentářů a návrhů k současnému fungování českého systému certifikace lesů, ať už z pohledu opodstatněnosti, aktuálnosti, srozumitelnosti a proveditelnosti stávajících kritérií trvale udržitelného hospodaření v lesích nebo organizace regionální certifikace a procesu auditování.

Své připomínky, komentáře a návrhy včetně stručného odůvodnění zasílejte prostřednictvím e-mailu na info@pefc.cz nebo poštou na adresu PEFC Česká republika, Bělohorská 274/9, 169 00 Praha 6.

V případě připomínek týkajících se konkrétního znění technických dokumentů CFCS můžete použít připomínkový formulář, který naleznete na webu www.pefc.cz.

Termín pro zaslání připomínek je 31. července 2021

25.5.2021 Rozhodnutí Sněmu PEFC ČR o zahájení revize/přezkumu technické dokumentace PEFC ČR a schválení normativního dokumentu ND CFCS 01 Postupy při tvorbě, přezkoumání a revizi dokumentů Českého systému certifikace lesů

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...