Tvorba dokumentů

Základní požadavky na tvorbu dokumentace národních certifikačních systémů definuje Rada PEFC. PEFC zakládá svůj benchmark udržitelnosti na širokém konsensu společnosti vyjádřeném v celosvětově respektovaných mezinárodních a mezivládních procesech a předpisech. Základní dokumenty Rady PEFC podporují environmentálně vhodné, sociálně opodstatněné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů. Podle myšlenky „Mysli globálně, jednej lokálně“ vyžaduje Rada PEFC, aby dokumenty národních systémů splňovaly tento základní požadavek udržitelnosti.

Proces tvorby dokumentů Českého systému certifikace lesů iniciuje sdružení PEFC Česká republika, které představuje národní řídící orgán PEFC v ČR. Postup tvorby a pravidelné pětileté revize systému definuje dokument ND CFCS 01 Tvorba, přezkoumání a revize dokumentů Českého systému certifikace lesů. Samotnou tvorbu, resp. revizi dokumentů provádí Technická komise, která je vytvořena ze zástupců všech zainteresovaných stran a její rozhodování vychází z principu dosažení konsensu. Proces tvorby dokumentů zahrnuje veřejné konzultace v délce nejméně 60 dnů a v případě tvorby nového systému se vyžaduje jeho pilotní testování. Formální schválení dokumentace a změn Českého systému certifikace lesů probíhá prostřednictvím hlasování členů sdružení PEFC Slovensko na Sněmu.

Schválená národní dokumentace CFCS je předmětem mezinárodního posuzování, v jehož rámci vybraný mezinárodní posuzovatel zhodnotí úroveň národního certifikačního systému prostřednictvím hodnocení shody s požadavky Rady PEFC. Součástí posuzování jsou i 60denní mezinárodní veřejné konzultace. Závěrečná zpráva z posuzování CFCS s požadavky Rady PEFC je připomínkována a hodnocena panelem expertů Rady PEFC, čímž se klade důraz na zvýšení kvality mezinárodních hodnocení. Na základě doporučení mezinárodního posuzovatele a Rady ředitelů PEFC je národní systém předmětem oficiálního schválení a mezinárodního uznání všemi členy Rady PEFC. Český systém certifikace lesů byl uznán Radou PEFC 25.2.2002 a jeho současně platná verze byla Radou PEFC schválena 15.12.2017

V roce 2021 odstartovala 4. periodická revize CFCS, jejíž ukončení na národní úrovni je přepokládáno v květnu 2023 a následně budou revidované dokumenty posouzeny na úrovni mezinárodní. V dalších podsložkách této sekce naleznete aktuální informace o probíhající revizi technických dokumentů PEFC ČR a také informace, jak se můžete do revize standardů aktivně zapojit.

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...