02
Srp

Jednatel SVOL obchodní Petr Král: „Trh se dřevem nám start neusnadnil.“

Zeptali jsme se jednatele SVOL obchodní s. r. o., která byla založena v lednu letošního roku a ve druhém čtvrtletí vstoupila na trh, jak se společnosti aktuálně daří. Petr Král mimo jiné říká: „Naším cílem je, aby počet spolupracujících členů překročil počet těch, kteří se dříve společného obchodu SVOL účastnili.“

  • Jaké byly z vašeho pohledu pro SVOL obchodní uplynulé měsíce?

Start nové firmy je vždy spojen se zvýšeným úsilím všech zaměstnanců. Takto tomu bylo i v našem případě. Mohu zodpovědně říct, že i přes všechny „porodní“ bolesti jsme první měsíce zvládli. Během velmi krátké doby se do firmy etablovali noví zaměstnanci. Rozpohybovali jsme informační systém a realizovali první měsíční účetní závěrky. Nyní už dokážeme uskutečňovat i obchody v eurech, objednáváme vagóny, zajišťujeme dispečink a další související činnosti. Všechny naše služby nabízíme vlastníkům lesa z řad členů i nečlenů SVOL.

Vývoj na trhu se dřívím nám začátek působení neusnadnil. Trvající krize v odbytu dřevařských výrobků se promítla do tlaku na snížení cen dříví a do různých omezení v jeho odbytu. Některé sortimenty, jako například dřevovina, se staly téměř neprodejnými. Naštěstí se nenaplnily negativní prognózy a trh byl zatížený kůrovcovým dřívím jen velmi málo. Mnoho vlastníků omezilo těžbu na nezbytné minimum z důvodu stavu na trhu a nižších cen dříví.

Počet členů SVOL, kteří se zapojili do spolupráce s obchodní společností, má vzrůstající trend. Naším cílem je, aby počet spolupracujících členů překročil počet těch, kteří se dříve společného obchodu SVOL účastnili.

  • Jak se daří etablovat a rozšiřovat portfolio služeb pro členy i nečleny SVOL? Jaké zajímavé možnosti spolupráce jsou k dispozici?

Musíme si uvědomit, že jsme pořád na počátku fungování. Uplynulé čtvrtletí mělo otestovat většinu procesů ve firmě a snažit se o jejich optimální nastavení.

Přesto jsme nezaháleli. Naše nabídka neskončila pouze u jednoho odběratele. V průběhu čtvrtletí jsme rozšířili možnost dodávek na další odběratele z tuzemska i zahraničí. Za uplynulé měsíce jsme zobchodovali nejen kulatinu, ale i vlákninu odběratelům v ČR i zahraničí. S mnoha dalšími odběrateli jsme jednali o možné spolupráci a neustále usilujeme o sjednávání nových obchodních příležitostí. Postupně tedy budujeme síť odběratelů, kteří by svým místem působení či speciální výrobou přinášeli pro naše dodavatele zajímavé obchodní možnosti.

O naší činnosti se postupně dozvídají i vlastníci lesů, kteří nejsou organizováni ve SVOL. Pro několik z nich jsme již realizovali prodej jejich dříví.

Jsme také schopni zajistit veřejné transparentní prodeje hotového dříví, dříví na stojato a těžebních zbytků. SVOL obchodní je nyní zaregistrována na Dřevařské burze a v případě zájmu můžeme připravit celý proces burzovní nabídky. Současně přinášíme také možnost prodeje dříví prostřednictvím portálu www.ForesTrade.cz. Dostupné informace o této možnosti najdete na našich webových stránkách www.svolobchodni.cz.

  • Jak byste odpověděl na otázku drobného vlastníka lesa, proč se obrátit na SVOL obchodní? A jaké jsou naopak výhody spolupráce pro větší či velké vlastníky?

Asi bych se opakoval, ale naším cílem je zajistit prodej dříví jak pro větší, tak i velmi malé vlastníky. Ideální představa je, že v případě zájmu nabídneme vlastníkovi lesa možnosti realizace dříví. On se pak bude moci rozhodnout, jakou z nich využije. Důkazem, že neopomíjíme ani malé vlastníky, je, že dnes již není výjimkou uzavření kupní smlouvy i na jednu fůru dřeva.

V současné době sice nejsme schopni pokrýt svými službami celou plochu ČR, ale intenzivně na tom pracujeme. I v odbytově nelehké době zasíláme členské základně prostřednictvím e-mailové pošty nové nabídky a zajímavé příležitosti. Případní zájemci se na nás mohou obrátit nejen prostřednictvím e-mailu, ale i telefonicky.

  • Jak odhadujete z pozice odborníka vývoj trhu se dřevem do konce roku a případně (pokud to lze predikovat) dále… Které dřevo se nyní dá označit v ČR za nedostatkové a dobře obchodovatelné?

Na první otázku je velmi těžké odpovědět. Stav na trhu dřevařských výrobků je tak nečitelný, že každou předpověď či názor může neviditelná ruka trhu změnit během několika dnů. Přál bych si, aby odbytová krize výrobků ze dřeva ustoupila a tím se vytvořil prostor pro lepší zhodnocení dříví pro vlastníky lesa.

Mezi speciální a stabilně poptávaný sortiment, u kterého není odbytový problém, patří sloupovina. Vyhledávané a dobře obchodovatelné jsou i cenné výřezy listnatých dřevin, které se však nejlépe prodávají v zimních měsících.

  • SVOL obchodní je držitelem certifikátu PEFC. Proč je pro vás tato certifikace důležitá?

Deklarujeme tím přístup našich dodavatelů k hospodaření v lese a současně přenášíme tuto informaci i na naše odběratele, zpracovatele dřevní suroviny a tím i na konečné spotřebitele výrobků ze dřeva. Podporujeme udržitelné hospodaření, záleží nám na zachování odpovědného přístupu k lesním ekosystémům i respektu k přírodě. Splnit kritéria pro získání certifikátu PEFC není „zadarmo“, požadavky vycházejí z mezinárodně uznávaných standardů pro udržitelné obhospodařování lesů. Tím, že vlastníme PEFC certifikát spotřebitelského řetězce (C–o–C), je zajištěno zpětné sledování dřeva až k certifikovaným lesům. A to je podle nás správná cesta.

Děkuji za odpovědi

Jana Divišová

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...