14
Úno

PEFC přináší kredibilitu a důvěryhodnost

Cílem dalšího rozšíření certifikace PEFC na mezinárodní, ale i na národní úrovni je posílit počet členů především v navazujícím zpracovatelském řetězci. Jak se to daří v Česku a co je hlavním impulsem, který motivuje firmy přistoupit k certifikaci C-o-C PEFC? Aktuálně je v ČR již 232 držitelů tohoto certifikátu, v loňském roce prodloužilo jeho platnost nebo jej nově zavedlo celkem 79 firem. Oslovili jsme proto některé z firem, které C-o-C PEFC certifikát v loňském roce získaly, s následujícími dotazy.

 1. Co bylo hlavním důvodem či impulzem k přistoupení k certifikaci PEFC?
 2. Je pro vás certifikace PEFC spíše obchodním nástrojem, nebo zvyšuje krédo vaší společnosti?
 3. Je pro vás oblast CSR čili společenské odpovědnosti firem téma, které v souvislosti s certifikací PEFC aktivně komunikujete?
 4. Domníváte se, že povědomí veřejnosti o potřebě trvale udržitelného hospodaření v lesích roste?

Ing. Petr Komárek, manažer pro klíčové zákazníky – Asko a.s.

 1. Hlavním důvodem přistoupení společnosti Asko a.s. k certifikaci PEFC bylo, aby společnost nabízela produkty, které jsou původem prokazatelně z certifikovaných lesů, v nichž se hospodaří trvale udržitelným způsobem.
 2. Certifikace je pro nás jak obchodním nástrojem, tak také zvyšuje krédo naší společnosti. Někteří naši zákazníci vyžadují dodávat výrobky s certifikací PEFC. Bez této certifikace by tedy nebylo možné některé naše produkty prodávat. Zároveň zvyšuje PEFC i krédo naší společnosti z pohledu jasně nastavených podmínek.
 3. Společenskou odpovědnost firem, které jsou taktéž certifikovány, aktivně komunikujeme, např. na setkáních SDP.
 4. Z našeho pohledu je tato skutečnost velmi opomíjena. Znalost spotřebitele není v tak širokém povědomí, v jakém by měla být. Domníváme se, že neodborná veřejnost není dostatečně informována o skutečnosti, k čemu certifikace PEFC v samé podstatě je. Z našeho pohledu je potřeba marketingovými kampaněmi/metodami – tisk, web, sociální sítě apod. – certifikaci PEFC více propagovat. Totéž se vztahuje na konkurenční certifikaci FSC.

Ing. Venuše Komárková-Kinská, Ph.D., zástupce ředitele odboru Biskupské lesy – Biskupství ostravsko-opavské

 1. Po získání certifikátu TUH pro lesní hospodářské celky, které tvoří cca 96 % lesního majetku spravovaného Biskupskými lesy (BL), jsme chtěli proces certifikace komplexně nastavit až k našim prodávaným produktům, tzn. sortimentům dříví.
 2. Certifikáty PEFC C-o-C i PEFC TUH jsou pro nás dnes spíše nástrojem pro zvýšení prestiže BL. V dnešní situaci na trhu s dřívím není možno hovořit o cenovém zvýhodnění certifikovaného dříví, v některých případech jsme již ovšem zaznamenali, že odběratelé preferují dodavatele s certifikací PEFC při rozhodování o konkrétních objemech dodávek.
 3. Koncepce Biskupských lesů a jejich strategie jsou postaveny na pěti pilířích, definovaných vlastníkem: trvalá udržitelnost, profesionalita, sociální aspekt, ekonomický přínos, přívětivost. Takže z uvedeného vyplývá, že téma společenské odpovědnosti firmy není u nás spojeno výhradně s certifikací PEFC a předcházelo ji.
 4. Myslíme si, že ano. Výrazně se ovšem liší představa lesnického odborníka a lesnického laika o tom, jak má vypadat a jaké cíle má naplňovat TUH v lesích. Domníváme se, že lesnická odborná osvěta směrem k laické veřejnosti má v tomto tématu ještě hodně volného prostoru.

Michaela Moravcová, prokuristka – Královské lesy s.r.o.

 1. Zakladatel firmy byl inspirován zaběhnutou praxí svého posledního zaměstnavatele – impulzem byl požadavek obchodních partnerů.
 2. PEFC je součástí firemní filosofie a současně zvyšuje kredit společnosti
  směrem k obchodním partnerům jak tuzemským, tak zahraničním.
 3. Je to téma, které zaznívá a je i kontinuálně řešeno jak uvnitř obchodní
  společnosti, tak s obchodními partnery a obecně v celém lesnickodřevařském sektoru.
 4. Díky aktivnímu fungování PEFC ČR (například webové stránky PEFC, které jsou na špičkové úrovni) obecné povědomí veřejnosti o TUH v lesích roste. Důkazem toho je, že jsem byla již nejednou oslovena s dotazem obchodních společností „rodinného typu“, které zvažují přistoupit k certifikaci PEFC, na výhodnost, nutnost a vhodnost připojení se k obci obchodních firem, které certifikaci PEFC implementovaly a aktivně podnikají v souladu s principy zachování trvale udržitelných zdrojů.

Ing. Zbyněk Dunda, obchodní ředitel – EGREGA s.r.o.

 1. Vzhledem k tomu, že je v Česku 70 % lesů certifikováno systémem PEFC, to byla téměř přirozená a logická volba.
 2. Stručně řečeno, obojí. Máme zákazníky, kteří upřednostňují dříví s certifikátem, a my obecně tuto skutečnost vždy uvádíme. Věřím, že nám přináší vyšší kredibilitu a důvěryhodnost, zejména na zahraničních trzích.
 3. Dlouhodobější firemní obchodní strategii včetně prezentačních materiálů si v současné době nastavujeme. Skutečnost, že je firma certifikována a podléhá nezávislé kontrole, bude určitě do této komunikace zahrnuta.
 4. S ohledem na současnou situaci v lesích se domnívám, že potřeba vyšší informovanosti veřejnosti je nutností! A to především ze strany nás, lesníků.

Ze zaslaných příspěvků sestavila
Andrea PondělíčkováYou are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...