05
Led

Dřevěná kostka dělá radost v lesní mateřské škole

S projektem „Les v kostce“ jsme projeli řadu měst v Čechách i na Moravě a dřevěná kostka zviditelnila PEFC i na několika oborových výstavách. V létě jsme se rozhodli nalézt pro ni vhodné zázemí, aby dále mohla sloužit těm, kteří mají k přírodě a lesu blízko – ve vybrané lesní mateřské škole. Na letní škole pořádané Asociací lesních mateřských škol si ji v závěrečné tombole vylosovala lesní školka z Mladé Boleslavi.

S týmem PEFC jsme se do Mladé Boleslavi vydali sice až téměř na počátku zimy, přijetí ze strany dětí a zejména zakladatelky a koordinátorky lesní školky Jany Krumpholzové však bylo navzdory chladu a mrazu velmi srdečné a vstřícné. A zatímco byla kostka naposledy sestavována, povídala jsem si s paní Krumpholzovou o tom, jak lesní školka funguje a jakou podporu má tato činnost ze strany města i samotných rodičů.


Kdy byla vaše lesní školka založena a jaké zázemí využíváte?

Lesní školka Nad Klenicí funguje celotýdenně od července 2014 a navzdory všem peripetiím s nedostatkem financí na provoz, legislativními překážkami a komplikovanou podporou ze strany města se školce daří postupně si získávat přízeň rodičů.

Od jara 2017 máme své letní zázemí v prostoru pronajatého sadu a louky přímo na hranici lesa. V případě nepřízně počasí je pak na pozemku malá maringotka a indiánské týpí. Je fascinující pozorovat děti při jejich venkovních hrách, kdy dny rychle ubíhají a na konci dne se často dětem ani nechce domů, protože ještě leccos „nestihly“.

Přes zimu děti tráví více času uvnitř staršího objektu města v areálu lesoparku Mladé Boleslavi a s radostí se věnují společným hrám, tvoření a různým činnostem, pro které v lese běžně není dost příležitostí. Optimální dostupnost do centra města umožňuje navštěvovat zajímavé akce ve městě, ať již v oblíbeném ekocentru, divadle, nebo na rozličných výstavách, dále chodíme i do knihovny či na návštěvy do domu seniorů apod.

Kolik dětí lesní školku navštěvuje a v kolika lidech se o ně staráte?

Lesní školku jsem zpočátku zakládala pro své a další městské předškolní děti z průmyslové Mladé Boleslavi a okolí. Mým hlavním cílem a vizí bylo, abych dětem zajistila příjemně strávený čas s kamarády venku, kde se budou všichni cítit jako součást rodiny. Ukazuje se, že městské děti mají nedostatek pohybu na čerstvém vzduchu, mají neustále organizovaný čas námi dospělými a již na malé děti jsou kladeny značné nároky. Děti dnes navštěvují příliš mnoho kroužků a různých typů aktivit, přestože v lese se dokážou zabavit po celý den i bez jakýchkoliv pomůcek a cíleného vedení dospělými.

V lesní školce je běžné, že na dvě dospělé osoby – průvodkyně je maximálně 16 dětí, takže je snazší dětem poskytnout individuální přístup a nechat je přirozeně poznávat zákonitosti přírody i svého těla, učit se naslouchat svým potřebám a lépe komunikovat. Troufnu si tvrdit, že vztahy v takovémto kolektivu dětí, průvodkyň i rodičů jsou určitě zdravější, upřímnější a vřelejší. Snažíme se pořádat různé společné akce a setkávání během roku a máme např. i dva rodinné víkendy ročně se školkou mimo město. Lesní školku prakticky provozujeme ve třech lidech a počet dětí se pohybuje mezi 10–16, některé děti k nám chodí celoročně a některé pouze ve vybrané dny v týdnu.

V čem se podle vás lišíte od klasických mateřských školek?

Principem našeho počínání je vést děti k zodpovědnosti, úctě k sobě i k ostatním, podporujeme vztah dětí k místu, kde žijí, aby si k němu vytvářely potřebný pozitivní vztah. Chceme, aby poznávaly okolí tím, že venku prožívají změny ročních období, počasí i proměny během dne. Klademe důraz na pohodu dětí, zdravý životní styl, pohyb a dobré mezilidské vztahy.

Děti s námi mají možnost vybít venku nejen přebytečnou energii, ale zejména pozorovat svět okolo sebe a poznávat jej všemi smysly. Častý kontakt dětí s přírodou vede k rozvoji dětské kreativity, motoriky, je podporováno vědomí sounáležitosti mezi dětmi navzájem i se živou a neživou přírodou. Děti jsou v malé skupině, což umožňuje respektovat jejich přání a potřeby, rozvíjet spolupráci mezi dětmi a plně vnímat každou osobnost. Pestrý program navazuje na roční období a místo, jež se daný den stává učebnou pod širým nebem. Kromě zdravého tělesného i duševního rozvoje dítěte usilujeme o to, aby každé dítě zůstalo samo sebou – učíme se navzájem sdělovat a přijímat emoce, aby k nám nechodily nemoce…!

Jak naložíte s Lesem v kostce, který jste od společnosti PEFC vyhráli?

Naše kolegyně – průvodkyně měla na letní škole 2018 pro pedagogy lesních školek smělé přání – vyhrát pro naši školku něco „pořádného“. Bylo obrovským překvapením, když se ukázalo, jak velkým dárkem bude školka obdařena! Vzhledem k tomu, jak krásný designový prvek dřevěná kostka PEFC je, bylo společně rozhodnuto umístit ji v blízkosti zázemí školky v městském lesoparku, aby byla nejen k našemu užitku, ale mohli ji obdivovat i kolemjdoucí. A děti mají, stejně jako my, z nového „lesního domečku“ obrovskou radost!

Za tým PEFC ČR
Andrea Pondělíčková

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...