01
Bře

Bezpečnost práce a ochrana zdraví jsou nedílnou součástí dokumentů PEFC

Kalamitní stav v našich lesích vyžaduje extrémní nasazení všech zaměstnanců i pracovníků dodavatelských firem. České lesnictví se stejně jako řada jiných odvětví potýká s nedostatkem pracovníků, které hledá jak v tuzemsku, tak v zahraničí. I v této obtížné situaci je potřeba dbát na dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v lese a zajistit novým zaměstnancům potřebné proškolení. Tyto povinnosti a požadavky jsou zakotveny i v příslušných technických dokumentech TD CFCS 2002:2013 pro spotřebitelský řetězec lesních produktů a TD CFCS 1003:2016, popisujícím kritéria a indikátory trvale udržitelného hospodaření v lesích.

V rámci technického dokumentu PEFC „TD CFCS 2002:2013 Spotřebitelský řetězec lesních produktů – požadavky“ se problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci řeší vkapitole 8: „Minimální požadavky na systém řízení“ a v kapitole 9: „Sociální, zdravotní a bezpečnostní požadavky v rámci spotřebitelského řetězce“.

Součástí kapitoly 8 je požadavek na „Řízení zdrojů“ (lidské zdroje / personál). PEFC certifikovaná organizace musí zabezpečit a prokázat, že všichni zaměstnanci, kteří provádějí činnosti týkající se zavedení a udržování spotřebitelského řetězce, jsou způsobilí ve smyslu přiměřeného školení, vzdělávání, dovedností a zkušeností.

Kontrola dodržování tohoto a dalších požadavků výše uvedeného technického dokumentu pro spotřebitelský řetězec je v kapitole 8 popsána bodem „Inspekce a kontrola“. PEFC certifikovaná organizace musí minimálně jednou ročně provádět interní audit vztahující se na všechny požadavky tohoto dokumentu, a pokud je to potřeba, zavést nápravná a preventivní opatření.

Kapitola 9 obsahuje požadavky týkající se otázek ochrany zdraví, bezpečnosti práce a pracovní síly, které vycházejí z Deklarace o základních principech a právech při práci, která byla přijata Mezinárodní organizací práce (ILO) roku 1998. Na PEFC certifikované organizace je zde kladen požadavek na prokázání závazku řídit se sociálními, zdravotními a bezpečnostními požadavky, definovanými v tomto technickém dokumentu pro spotřebitelský řetězec lesních produktů.

V technickém dokumentu PEFC „TD CFCS 1003:2016 Kritéria a indikátory trvale udržitelného hospodaření v lesích“ se problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci řeší v šesté kapitole: „Zachování ostatních sociálně–ekonomických funkcí lesa.“

Bezpečnost a ochranu zdraví při práci v této kapitole definuje kritérium „Bezpečnost práce a ochrana zdraví zaměstnanců“ popisující, že v lesích musí být dodržovány zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně dodržování kontroly a odstraňování nedostatků na pracovních postupech, strojích a zařízeních.

Cílem tohoto kritéria je snižování počtu úrazů a nemocí z povolání. Samozřejmostí je dodržování veškerých legislativních dokumentů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a všech souvisejících pravidel, jako jsou např. požadavky na bezpečný provoz a používání strojů a technických zařízení, způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese, vedení evidence školení bezpečnosti práce, používání osobních ochranných pracovních prostředků a další.

Kontrolu dodržování veškerých kritérií a indikátorů obsažených v technickém dokumentu PEFC „TD CFCS 1003:2016 Kritéria a indikátory trvale udržitelného hospodaření v lesích“ provádějí vyškolení auditoři, zpravidla odborníci s lesnickou praxí z akreditovaného certifikačního orgánu. V případě zjištění nedodržení těchto pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci může být uděleno nápravné opatření, v krajních případech může dojít k pozastavení platnosti certifikátu či k jeho odejmutí.

Zpracovala: Andrea Pondělíčková

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...