14
Zář

MEZINÁRODNÍ PEFC STANDARDY 2020 SOUČÁSTÍ ČESKÉHO SYSTÉMU

Tři mezinárodní standardy upravující PEFC certifikaci spotřebitelského řetězce (CoC), používání PEFC ochranných známek a postupy certifikačních orgánů při auditech CoC vstoupily v platnost v únoru 2020. Od 9. září 2020 jsou všechny tři standardy, včetně jejich českých verzí součástí Českého systému certifikace lesů.

Nejdůležitějšími změnami prošel standard spotřebitelského řetězce. Spotřebitelský řetězec vytváří spojení mezi lesem a trhem a umožňuje sledovat původ suroviny pocházející z udržitelných lesních zdrojů až po konečný produkt.

Technický dokument TD CFCS 2002:2020 Spotřebitelský řetězec lesních produktů – požadavky je českým překladem mezinárodního standardu PEFC ST 2002: 2020 Chain of Custody of Forest and Tree Based Products – Requirements. Standard definuje požadavky, které musí splňovat organizace, aby získala PEFC certifikát spotřebitelského řetězce. Ty zahrnují i ​​dodatečné požadavky na zabránění použití suroviny z „kontroverzních zdrojů“. Aktualizovaná definice kontroverzních zdrojů zahrnuje další požadavky udržitelnosti, které umožňují společnostem v celém řetězci dřeva propagovat zodpovědný přístup k lesu. Norma vyžaduje, aby se organizace vyhýbaly surovině pocházející z nelegálních a neudržitelných činností včetně těch, u kterých:

  • se neidentifikují, nechrání nebo nevymezují ekologicky významné lesní území,
  • se nedodržují nařízení týkající se základních zásad a práv při práci a práv původního obyvatelstva,
  • dochází k přeměně lesů,
  • obhospodařování lesa nepřispívá k udržení, ochraně nebo zvýšení biodiverzity na úrovni země, ekosystému, druhů nebo genetické úrovni,
  • není zajištěna schopnost lesů produkovat celou škálu dřevařských a jiných produktů, nebo kde úroveň těžby překračuje míru, která může být dlouhodobě udržitelná.

Nepovolují se ani geneticky modifikované dřeviny a dřevo z konfliktních oblastí. Certifikované společnosti musí nadále implementovat požadavky týkající se zdraví a bezpečnosti při práci, které vycházejí z Deklarace MOP o základních principech a právech při práci.

Nový dokument TD CFCS 2001: 2020 Pravidla pro PEFC ochranné známky – požadavky (PEFC ST 2001: 2020 PEFC Trademarks Rules – Requirements), který nahrazuje pravidla používání loga PEFC, posiluje jednotné používání ochranných známek PEFC na celém světě a spotřebitelům také usnadňuje pochopit, co znamená logo a značky PEFC. Důležité je, aby společnosti používaly generátor značek PEFC – bezplatný a snadno použitelný online nástroj, který umožňuje rychlou tvorbu PEFC ochranných známek.

Standard pro PEFC ochranné známky zavádí i nové prohlášení „100% PEFC původ“, které je k dispozici pouze pro výrobky se 100 %-ním obsahem suroviny z PEFC certifikovaných lesů, které byly v celém řetězci fyzicky odděleny od jakéhokoli necertifikovaného dřeva.

Třetí aktualizovaný standard TD CFCS 2003: 2020 Požadavky na certifikační orgány provádějící certifikaci podle mezinárodního standardu PEFC pro spotřebitelský řetězec, specifikuje požadavky na odbornou přípravu auditorů PEFC notifikovaných certifikačních orgánů k provádění certifikace PEFC spotřebitelského řetězce. Nový standard zaručuje a chrání integritu procesu posuzování shody a zajišťuje, aby specifika týkající se PEFC požadavků, včetně např. rozšířené definice kontroverzních zdrojů, byly posuzovány jednotně na celém světě.

Jaké jsou další kroky?

Tyto tři mezinárodní normy vstoupily v platnost 14. února 2020. Po uplynutí přechodného období v délce 24 měsíců nahradí předchozí verze. Do 14. 2. 2022 bude tedy trvat přechodné období, po kterém budou muset být všichni uživatelé norem v souladu s novými standardy.

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...