05
Dub

Městské lesy Domažlice: V kraji Chodů se lesníci nevzdávají

Také na Domažlicku se lesníci potýkají se současnou mimořádně nepříznivou situací způsobenou kalamitou kůrovce. Majetek Domažlických městských lesů, spol. s r.o., které jsou držitelem certifikace PEFC, představil jednatel společnosti Ing. Jan Benda. „Děláme vše pro to, abychom zdejší lesy, ve kterých střežili naše hranice Chodové, předali další generaci v co nejlepším stavu, ale jednoduché to rozhodně není,“ zdůrazňuje pan Benda v našem korespondenčním rozhovoru.

Můžete čtenářům majetek společnosti Domažlické městské lesy blíže představit?

Obhospodařujeme lesy a rybníky ve vlastnictví města Domažlice, výměra lesního majetku je 3 771,11 ha a náš provoz je organizačně rozčleněn do pěti hájenských úseků. Hlavní činností je zajištění trvale udržitelného hospodaření v lesích, zahrnující především výsadbu nových porostů, výchovu porostů a těžbu dříví, které prodáváme ve vlastní režii. Myslivost provozujeme ve vlastní režijní honitbě a obhospodařujeme také dvacet rybníků o celkové výměře 31,17 ha. Z těch v zimě před svátky bývají asi čtyři tuny ryb, které rovněž sami prodáváme. Vyjmenoval jsem jen to nejzákladnější, mnoho energie věnujeme také například tomu, abychom les co nejvíce přiblížili lidem…

Pracujete také s koňmi. To už není tak obvyklé jako dřív.

Jsme rádi, že se nám daří skloubit práci lidí, zvířat i strojů. Jsou místa, kde je pomoc koní pro nás neocenitelná, a velmi si vážíme přístupu, který k nim naši kolegové mají. Některé terény jsou skutečně velmi složitě přístupné, LHC Městské lesy Domažlice se nachází na území Českého lesa a asi 120 ha zasahuje i do Západočeské pahorkatiny. (Tip redakce: podívejte se na video z domažlických lesů v seriálu SVOL „Tak se z lesa ozývá“ na YouTube).

Jaké principy uplatňujete při obhospodařování tohoto lesního majetku?

Preferujeme maloplošné podrostní formy hospodářského způsobu s maximálním využitím přirozené obnovy, kdy upřednostňujeme buk, jedli, modřín a jasan. Sledujeme hlavní cíl, a tím je podpora stability lesních ekosystémů. V posledních několika letech má na naše hospodaření, stejně jako na hospodaření ostatních vlastníků, opravdu velký dopad probíhající kůrovcová kalamita. Od roku 2017 začala těžba kůrovcového dříví strmě stoupat, zároveň klesala jeho cena na trhu. Pro představu, v roce 2010 jsme vytěžili 560 m3 kůrovcového dříví, v roce 2017 to bylo již 10 390 m3 a loni 69 268 m3. Velmi jsme proto přivítali příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity, který se podařil Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR vyjednat. V loňském roce bychom bez něj museli omezit některé důležité činnosti nebo by se nám je vůbec nepodařilo realizovat. Potřeba podpory ze strany státu pro nás, nestátní vlastníky lesů, nadále trvá, neobejdeme se bez ní.

Lesy zůstaly veřejnosti nyní v době „covid-19“ často jedním z mála míst, kde lze načerpat nové síly a kam je možné vyrazit a nadechnout se bez roušky. Vnímáte vyšší návštěvnost lesů také u vás?

V poslední době vidíme obrovské zvýšení návštěvnosti lesů, a to s sebou nese samozřejmě větší nároky na údržbu turistických i naučných stezek i cyklistických tras. Nemálo práce a financí nás bohužel stojí i vyvážení a sběr odpadu v lesích. Snažíme se současně zajistit pro lidi maximální bezpečnost.

Váš městský majetek je certifikován PEFC. Co pro vás tento krok znamená?

Máme certifikaci již od roku 2007. Deklarujeme tím náš přístup k hospodaření na našem majetku. Tímto certifikátem je zaručeno, že k využívání lesů dochází takovým způsobem a v takovém rozsahu, že jejich stabilita, druhová rozmanitost, produkční schopnost, regenerační kapacita, vitalita a schopnost plnit všechny užitečné funkce lesa zůstanou trvale zabezpečeny pro budoucí generace.

Foto: archiv společnosti Domažlické městské lesy

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...