04
Kvě

Aktuální témata ze sekretariátu PEFC ČR

Důležitým prvkem certifikace lesů podle PEFC je neustálé zlepšování. Při pravidelně probíhajících revizích jsou posuzovány a zohledňovány názory, připomínky a postřehy těch, kterých se národní standardy a normy certifikace PEFC přímo dotýkají a kteří ji využívají. V letošním roce je zahájena v pořadí již čtvrtá revize, které se můžete také zúčastnit.

Druhým tématem jsou přijatá opatření PEFC International ve vztahu k obchodu s certifikovaným dřevem a produkty na bázi dřeva z Ruska a Běloruska. Po oznámení, že veškeré dřevo pocházející z Ruska a Běloruska je od 2. března 2022, v důsledku války na Ukrajině, kategorizováno jako „konfliktní dřevo“, jsme obdrželi dotazy a žádosti o další objasnění. Zde uvádíme nejdůležitější z nich, komplexní vyjádření naleznete na našem webu.

Zahájení revize standardů – zapojte se a pomozte zlepšit fungování PEFC certifikace lesů v ČR

V souladu s mezinárodními požadavky PEFC certifikace zahajuje organizace PEFC ČR pravidelnou revizi národních standardů CFCS s cílem aktualizovat a zlepšit stávající kritéria
a postupy trvale udržitelného hospodaření (TUH) v lesích při zohlednění nejnovějších vědeckých poznatků, aktuální legislativy a společenských požadavků.

V této souvislosti si vás dovolujeme požádat o zaslání vašich připomínek, komentářů a návrhů k současnému fungování českého systému certifikace lesů, ať již z pohledu opodstatněnosti, aktuálnosti, srozumitelnosti a proveditelnosti stávajících kritérií TUH v lesích, nebo organizace regionální certifikace a procesu auditování.

Rozsah a časový harmonogram revize je rozpracován v Obsahovém záměru revize dokumentů CFCS, který byl schválen předsednictvem PEFC ČR. Proces revize dokumentů CFCS je otevřen pro všechny zájmové skupiny prostřednictvím nominování jejich zástupců do technické komise, připomínkování rozsahu a procesu revize, jakož i připomínkování vytvořeného návrhu technických dokumentů v procesu veřejných konzultací. Podrobnější informace k revizi jsou k dispozici na webu www.pefc.cz.

Připomínky, komentáře, návrhy na změnu standardů, rozsahu a procesu revize můžete zasílat do 10. června 2022 elektronicky na e-mail info@pefc.cz nebo poštou na adresu sekretariátu PEFC ČR. Touto cestou přijímáme rovněž nominace dalších členů technické komise s uvedením jejich odborného zaměření nebo předmětu zájmu.

Konfliktní dřevo“ z Ruska a Běloruska – upřesnění přijatých opatření

  • Jak PEFC definuje kategorii „konfliktní dřevo“?

PEFC definuje konfliktní dřevo ve svém regulačním rámci v PEFC ST 2002 jako „dřevo, s nímž v určitém okamžiku v řetězci dohledu obchodovaly ozbrojené skupiny, ať už to byly rebelské frakce nebo běžní vojáci, nebo civilní správa zapojená do ozbrojeného konfliktu nebo jejích představitelů, buď
k udržování konfliktu, nebo k využívání konfliktních situací k osobnímu prospěchu. (…) Konfliktní dřevo nemusí být nutně nezákonné.
“ Těžba dřeva může sama o sobě být přímou příčinou konfliktu.

  • Kdy vstoupila tato opatření v platnost?

Přijatá opatření jsou bezodkladně účinná od data výsledků hlasování o rezoluci Valného shromáždění OSN během 11. mimořádného zasedání, tedy od 2. března 2022.

  • Jaký je rozdíl mezi přístupy PEFC/FSC k Rusku, Bělorusku a Ukrajině?

V konečném důsledku jsou přijatá opatření prakticky totožná, tj. na globálním trhu není dostupný žádný PEFC/FSC materiál z Ruska a Běloruska, podobně jako materiál pocházející
z invazních/okupovaných oblastí Ukrajiny. FSC pozastavila certifikáty v Rusku a v napadených oblastech Ukrajiny a ukončila certifikáty v Bělorusku.

  • Jak firmy tato opatření zavádějí v praxi?

Materiál pocházející z Ruska a Běloruska, pro který byl PEFC DDS (DDS = systém náležité péče zabraňující tomu, aby se do spotřebitelského řetězce dostala surovina z kontroverzních zdrojů) aplikovaný po 2. 3. 2022, je považován za konfliktní dřevo, a proto kontroverzní, a nelze jej tedy použít v řetězci PEFC, ani jako PEFC certifikovaný, ani jako PEFC kontrolovaný zdroj.

  • Jak nakládat se dřevem pocházejícím z Ruska a Běloruska, obchodovaným před 2. 3. 2022?

Materiál pocházející z Ruska a Běloruska, pro který byl před datem 2. 3. 2022 aplikován PEFC DDS a pro který DDS vedl k zanedbatelnému riziku, lze použít a uvést na trh. Jako příklad je možno uvést dřevo pocházející z Ruska nebo Běloruska, pro které bylo zažádáno o DDS před uplynutím lhůty a je přepraveno z lesa na pilu po termínu. Takové dřevo pak lze označit jako PEFC certifikované.

Na rozdíl od toho dřevo pocházející z Ruska nebo Běloruska, které je již skladováno, potenciálně i mimo tyto dvě země, a na které ale nebyl uplatněn žádný PEFC DDS, se již považuje za „konfliktní dřevo“ a nelze jej použít.

  • Vztahuje se kategorie „konfliktní dřevo“ pouze na dřevo nebo také na jiné produkty lesního hospodářství?

Tato kategorizace se vztahuje na dřevo, na všechny lesní produkty a produkty na bázi dřeva.

  • Je dřevo pocházející z Ukrajiny považováno za „konfliktní dřevo“?

Na základě rezoluce Valného shromáždění OSN o agresi vůči Ukrajině není dřevo pocházející z území kontrolovaných zvolenou ukrajinskou vládou zahrnuto do opatření ze strany PEFC. Dřevo z území kontrolovaných zvolenou ukrajinskou vládou, pro které byl aplikován PEFC DDS a DDS vedl k zanedbatelnému riziku, lze použít a uvést na trh. Avšak dřevo pocházející z okupovaného ukrajinského území spadá do kategorie „konfliktní dřevo“.

******

  • K 31. prosinci 2021 bylo certifikováno systémem PEFC 31 976 108 ha lesa v Rusku a 9 022 400 ha lesa v Bělorusku. To odpovídá 12,5 % z celkové celosvětové plochy lesů s certifikací PEFC.
  • K 31. prosinci 2021 získalo certifikaci spotřebitelského řetězce PEFC 104 společností v Rusku a 110 společností v Bělorusku, což odpovídá 1,7 % ze všech 12 671 společností certifikovaných pro spotřebitelský řetězec PEFC na světě.

******

Andrea Skřivánková, PEFC ČR

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...