10
Pro

Ženeva – místo konání Lesnického týdne PEFC i zasedání Valného shromáždění PEFC

V týdnu od 12. do 16. listopadu 2018 se v Ženevě sešli zástupci všech  zemí, které spojuje certifikace PEFC, na svém 23. Valném shromáždění. Vedle delegací členských států se jednání zúčastnila také řada nevládních organizací a pozorovatelé z řad velkých mezinárodních společností. Kromě zhodnocení celoročních aktivit na úrovni PEFC International i jednotlivých členských zemí se diskutovala témata spojená s dopady klimatických změn i aktuální směry výzkumu a inovací. V rámci Lesnického týdne byla uspořádána řada zajímavých přednášek i ukázek inspirativních propagačních aktivit.

Cílem je zvyšování dobré správy lesů v celosvětovém měřítku, nejen těch certifikovaných
„Jaký je přínos PEFC jako organizace pro trvalou udržitelnost lesů, která je nad rámec samotné certifikace?“ zeptal se Ben Gunneberg, generální ředitel a generální tajemník PEFC, během svého vystoupení na 23. Valném shromáždění PEFC.
V současné době je přibližně 10 % lesů na světě certifikováno. Současný přístup certifikačního systému PEFC je nastaven tak, aby se tento počet přinejmenším zdvojnásobil. Již nyní je třeba začít řešit potřeby zbývajících 80 % celosvětového lesního hospodářství, abychom dokázali úspěšně čelit takovým celospolečenským problémům, jakým je zejména změna klimatu, zaznělo z vystoupení předsedy Mezinárodní rady PEFC International Petera Lathama.

„Udržitelné hospodaření s lesy je nad rámec ochrany lesů jako ekosystému. Jedná se také o zajištění udržitelného živobytí pro stovky milionů lidí, kteří v lese žijí, pracují a jsou na něm jinak závislí. Jedná se také o venkovské komunity, domorodé obyvatele, malé rodinné podniky, které poskytují nespočet pracovních míst daleko od měst. A jak toho můžeme docílit?“ tázal se Latham a pokračoval: „Musíme být inovativní a přizpůsobiví změnám, spolupracovat v místních, národních a mezinárodních partnerstvích a lépe komunikovat výhody celého hodnotového řetězce z lesů, od zpracovatele až po konečného spotřebitele.“

Tento přístup byl delegátům podrobně představen v nové strategii organizace, která se diskutuje a připravuje již několik měsíců.              Diskuse mezi vedoucími představiteli v certifikaci trvalé udržitelnosti se zaměřují na způsoby a prostředky, kterými docílíme nákladově efektivnějšího přístupu a měřitelných dopadů, jako je například jurisdikční a teritoriální přístup k certifikaci. PEFC toto doporučuje od počátku své existence prostřednictvím regionálních a skupinových certifikačních mechanismů. „Skupinová certifikace umožnila více než miliónu drobných hospodářů na celém světě dosáhnout na certifikaci PEFC, musíme však být více proaktivní v naší komunikaci, aby ostatní mohli využívat naše zkušenosti a znalosti,“ zdůraznil předseda Latham. „Musíme se také učit, potřebujeme zvýšit naše zaměření na prokazování dopadů, musíme se lépe vybavit, abychom využili dostupných údajů a informací s cílem zvýšit naši efektivitu, abychom zajistili skutečnou trvalou hodnotu – nejenom těm, kteří získají certifikaci, ale společnosti jako celku,“ dodal.

Přijetí revidovaných standardů
Dne 14. listopadu hlasovalo Valné shromáždění PEFC o schválení revidovaných mezinárodních norem pro udržitelné hospodaření v lesích a skupinovou certifikaci lesů. Přijetí Valnou hromadou PEFC je posledním krokem ve vývoji a revizi všech standardů. Přezkoumání těchto dvou referenčních norem začalo v roce 2016, podílela se na něm řada odborníků a připomínkovaly je stovky zúčastněných stran. Na přípravě těchto rámcových standardů, ze kterých se vychází při tvorbě a revizích národních certifikačních schémat, se podílel také zástupce PEFC ČR Ing. Stanislav Jánský. Oba upravené standardy byly téměř jednomyslně schváleny a nyní může být zahájena jejich praktická implementace.

Trvale udržitelné hospodaření v lesích je hlavním principem a zásadou certifikace PEFC. Je základem pro požadavky, které musí vlastníci nebo
správci lesů splnit, aby získali certifikaci PEFC na regionální či místní úrovni. Upravený standard rozšiřuje dopad certifikace PEFC i mimo lesy a tímto přístupem zvyšuje svůj příspěvek k cílům OSN pro udržitelný rozvoj (United Nations Sustainable Development Goals). Začleněním stromů mimo lesy bude certifikace PEFC nově přístupná milionům zemědělců a drobným farmářům, kteří les nevlastní ani v něm nehospodaří, ale mají stromy na zemědělských půdách či pastvinách, které byly dosud mimo rámec certifikace. Byly rozšířeny i sociální požadavky, zahrnující nově i minimální mzdu pro pracovníky v oblasti lesního hospodářství, rovnost příležitostí při získávání zaměstnání, nediskriminaci a podporu rovnosti žen a mužů. Rozšířená jsou také ustanovení určená k ochraně zájmů původních obyvatel.

Volba Mezinárodní rady PEFC 2018
Peter Latham bude pokračovat po jednomyslném hlasování jako předseda Mezinárodní rady PEFC po dobu dalších tří let. Novou viceprezidentkou byla zvolena Genevieve Chua, dlouholetá členka představenstva, která se připojila k Natalii Hufnagl-Jovy. Opětovně byli zvoleni také Brain Kernohan a Gerald Pfiffinger. Novými členy byli zvoleni Jin Sook Lee a Suzette Weeding. Jin Sook Lee je ředitelkou globální kampaně pro stavební a dřevařské pracovníky, zodpovědnou za podporu udržitelného lesního hospodářství. Suzette Weeding, profesionální lesnice je současně generální manažerkou pro lesní hospodářství v Tasmánii.


Za tým PEFC ČR                                                                                                                                                      Andrea Pondělíčková

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...