06
Lis

PEFC Slovensko slaví 20 let

Dne 2. října 2002 bylo ve Zvolenu založeno Sdružení certifikace lesů Slovenska, které bylo následně přejmenováno na PEFC Slovensko. Tuto významnou událost si po 20 letech připomněli členové sdružení a dalších téměř 80 účastníků převážně z lesnicko-dřevařského sektoru. Opět ve Zvolenu se dne 19. 10. 2022 sešli zástupci sdružení vlastníků a správců lesních majetků, reprezentanti státní správy lesního hospodářství a ochrany přírody, představitelé dřevozpracujících podniků, vědecko-výzkumných institucí, akreditačních a certifikačních orgánů a držitelé PEFC certifikátů TUH a C–o–C. V zastoupení PEFC ČR jsme přijali pozvání na toto slavnostní zasedání a zapojili se svými příspěvky do odborné části programu.

Prezentace výkonného ředitele PEFC ČR Stanislava Slaniny na slavnostním zasedání ve Zvolenu.

Úvodní zdravicí zahájil zasedání prorektor Technické univerzity ve Zvolenu Jaroslav Šálka, který vyjádřil podporu dosavadní činnosti PEFC Slovensko a ocenil profesionální přístup a koordinaci aktivit ze strany národního sekretariátu PEFC SK.

V rámci odborného programu vystoupil předseda PEFC SK František Štulajter s úvodním příspěvkem na téma „20 let PEFC v SR – pohled zpět“, ve kterém zhodnotil dosavadní vývoj a úspěchy národního certifikačního systému a představil budoucí výzvy a vize pro rozvoj certifikace na Slovensku. 

V další části zazněly tyto prezentace pozvaných hostů:

  • Trvale udržitelné obhospodařování lesů v mezinárodním kontextu – Boris Greguška, Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova SR

  • Nová strategie EU pro lesy do roku 2030 a její očekávané dopady – Andrea Skřivánková, PEFC Česká republika

  • Motivace soukromých vlastníků lesů k trvale udržitelnému rozvoji lesního bohatství Slovenska – očekávání a realita – Milan Ovseník, Unie regionálních sdružení vlastníků nestátních lesů Slovenska

  • Trvale udržitelné obhospodařování lesů – jeden z nástrojů pro udržení a zlepšení biologické rozmanitosti v zemi – Vladimíra Fabriciusová, Správa CHKO Poľana

  • Využití potenciálu dřevoprodukční funkce lesů pro hospodářský růst SR a při rozvoji venkova – Peter Zemaník, Svaz zpracovatelů dřeva SR

  • Zkušenosti s PEFC v ČR a perspektivy do budoucnosti – Stanislav Slanina, PEFC Česká republika

Zasedání moderoval národní sekretář PEFC SK Hubert Paluš, který následně výstižně komentoval poznatky z prezentovaných příspěvků. Je zřejmé, že nás pojí řada společných zkušeností a poznatků, ať již v samotném postavení oboru, rezervách ve stabilitě podnikatelského prostředí, aktuální legislativě, prestiži a podpoře ze strany státu i široké veřejnosti. Společně s velkým znepokojením sledujeme vývoj připravované legislativy na unijní úrovni a zřejmý odklon od dřevoprodukční funkce s jednostrannou podporou ochrany lesa a zvyšování podílu bezzásahových území.

V závěru setkání přijali účastníci společnou rezoluci s návrhem reformních opatření, zaměřených na podporu dlouhodobého udržitelného využívání lesního bohatství. Cílem musí být zachovat lesy odolné, zdravé, produktivní a multifunkční, aby přispívaly k trvale udržitelnému rozvoji poskytováním ekonomických, sociálních, environmentálních a kulturních užitků pro současné i budoucí generace.

Na tomto místě uvádíme pouze stručný výtah hlavních požadavků z přijaté společné rezoluce:

Naléhavě žádáme:

  1. Akceptovat a definovat lesní ekosystémy jako prostředí, které zabezpečuje fungování ekosystémů a prvků nezbytných pro život člověka, a jako systémy zabezpečující zmírňování klimatických změn. Kvalitní a cílená péče o lesy je zárukou jejich trvalé udržitelnosti. Zabezpečení biodiverzity a života v naší zemi je prioritou, která nepodléhá rozhodování ochrany přírody.
  2. Bezodkladně přijmout moratorium na vyhlašování nových chráněných území nebo jejich zonace, schvalování programů péče o chráněná území a vydávání nových, omezujících rozhodnutí ve vztahu k využívání lesů určených i k produkci dřeva, a to do doby vypracování kritické revize existujících chráněných území vzhledem k jejich celospolečenskému významu, ekonomické krizi, demografickému vývoji a potřebám obyvatel Slovenska.
  3. Zabezpečit plynulé vydávání souhlasů na zpracování následků škod v lesích. Respektovat vědecké poznatky uplatňované při ochraně lesa před biotickými škůdci. Rozhodnutí o omezení nebo zákazu zpracování kalamity v I. až III. stupni ochrany vydávat ve spolupráci s odborným lesním hospodářem či lesním správcem po posouzení vlivu rozhodnutí na udržení příznivého stavu dotčených biotopů a sousedních lesů.
  4. Za účasti široké odborné a laické veřejnosti připravit a uskutečnit reformní opatření včetně stanovení časové osy jejich realizace.

Tato rezoluce je adresována Národní radě SR, vládě SR a příslušným zodpovědným ministerstvům. Kompletní znění rezoluce je zveřejněno na stránkách www.pefc.sk.

Andrea Skřivánková

Foto: archiv PEFC ČR

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...