06
Pro

PEFC – partner při zavádění EUDR do praxe

Zkratkou EUDR je označováno nařízení Evropského parlamentu a Rady 2023/1115 o dodávání na trh Unie a vývozu z Unie některých komodit a produktů spojených s odlesňováním a znehodnocováním lesů. Stěžejním cílem EUDR je snížit podíl EU na globálním odlesňování prostřednictvím podpory spotřeby výrobků, které jsou zhotovené z šetrně vytěženého materiálu. Jak tohoto cíle účinně dosáhnout, jaká úskalí s sebou jeho zavedení do praxe může přinést, jaké očekávané dopady na firmy bude mít a jak bude provázáno se stávajícím systémem certifikace TUH i COC? Na tyto a další otázky se aktuálně zaměřuje činnost nejen na úrovni PEFC International, ale aktivně sledujeme i připravovanou implementaci tohoto nařízení na národní úrovni.


EUDR – základní informace

– EUDR klade na výrobce, provozovatele a obchodníky nové a přísné požadavky, právně navazuje na nařízení EU o dřevě (EUTR).

– EUDR pokrývá širokou škálu dřevařských výrobků, včetně řeziva, materiálů na bázi dřeva, papíru a nábytku a také pryže. EUDR se vztahuje rovněž na palmový olej, sóju, kávu, kakao a hovězí maso.

– Nařízení se vztahuje na hospodářské subjekty uvádějící v rámci své obchodní činnosti produkty vyjmenované v nařízení na trh v EU nebo je z tohoto trhu vyvážející. Při této činnosti musí postupovat s tzv. náležitou péčí („due diligence“), aby bylo minimalizováno riziko, že produkty způsobí odlesnění, degradaci lesa nebo že by činnost při jejich produkci byla nelegální.
– Společnosti musí pomocí systému náležité péče ověřit, že výrobky, které odebírají, jsou legální a nepocházejí z oblastí, které byly odlesněny nebo znehodnoceny. Tato ověření se týkají činností po datu 31. prosince 2020.
– Příslušné orgány a celní správy v členských státech EU budou povinny zajistit kontrolu a vymáhání účinného naplňování EUDR. Evropská komise zajistí informační systém, do něhož budou hospodářské subjekty podávat prohlášení
o náležité péči.

– Systém náležité péče musí zahrnovat geolokaci všech pozemků, kde byly vyrobeny příslušné komodity, které příslušný produkt obsahuje nebo z kterých byl vyroben, jakož i datum nebo časový rozsah výroby.

– Jakékoli odlesňování nebo znehodnocování lesů na daných pozemcích automaticky znemožní uvádění na trh nebo vývoz všech produktů a komodit z těchto pozemků. Ustanovení z něj vyplývající se začnou uplatňovat od 30. prosince 2024.

Podpora PEFC při implementaci EUDR

Certifikace lesů je cenným nástrojem k zamezení toku materiálu z lesů spojeného s odlesňováním nebo jejich znehodnocováním, a to díky zárukám, které poskytuje prostřednictvím ověřování třetí stranou. PEFC má dobrou pozici, aby zajistil, že držitelé certifikátu budou schopni splnit většinu požadavků EUDR. Nicméně ani silné certifikační systémy, jako je PEFC, nemohou zaručit, aby se subjekty zcela vyvázaly ze svých povinností náležité péče. Dobrovolná certifikace PEFC však může být klíčovým podpůrným nástrojem při systematickém a nákladově efektivním posuzování a zmírňování rizik v rámci povinností náležité péče jednotlivých firem, které jsou s novými požadavky EUDR spojené.

Současné aktivity PEFC a EUDR

PEFC International aktuálně připravuje ad hoc pracovní skupinu pro datové aspekty EUDR. Nominovaní experti určí a ověří mezery v údajích (včetně geolokace) mezi normami PEFC (TUH a COC) a EUDR. Skupina zváží možnosti sladění v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu a vypracuje technické návrhy změn standardů.

Certifikace PEFC má 25 let zkušeností s umožňováním dialogu o udržitelném hospodaření v lesích. K implementaci EUDR přistupuje v podobném duchu – spojuje různé odborníky
a zainteresované strany, vytváří konsenzus a nabízí trhu řešení, které poskytuje flexibilitu a reaguje na potřeby všech zainteresovaných stran.

Na národní úrovni sledujeme stav přípravy zavádění ze strany Ministerstva zemědělství ČR a Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, jehož experti by (stejně jako u nařízení EUTR) měli provádět kontrolní činnost a zajistit účinné naplňování všech povinností vyplývajících z EUDR.

S blížícím se zavedením nařízení EUDR do praxe budeme pravidelně zveřejňovat na webových stránkách www.pefc.cz aktuální informace a nabídneme všem zainteresovaným subjektům příležitosti k dalšímu zapojení na podporu efektivní implementace nařízení.

Klíčové termíny nařízení EUDR

– Vstup v platnost: 1. 6. 2023

– Účinnost: za dalších 18 měsíců – 31. 12. 2024

– Implementace do národní legislativy: příslušný orgán do šesti měsíců – 31. 12. 2023

– Účinnost pro malé podniky a mikropodniky: za 24 měsíců od platnosti, tedy 1. 6. 2025

– Platnost EUTR – do 31. 12. 2027 pro dřevo vytěžené před 1. 6. 2023, ale uvedené na trh až po 31. 12. 2024.

Ing. Andrea Pondělíčková

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...