10
Led

PEFC je více než certifikace

Diskuze o klimatu, biohospodářství, snižování rizik přírodních katastrof či některé z cílů udržitelného rozvoje OSN umístily lesy do centra společenské debaty v celosvětovém měřítku. To poskytuje velkou příležitost pro lesnický sektor i pro samotný certifikační systém PEFC. O tom, že je třeba, aby i PEFC byl na tyto výzvy a příležitosti dobře připravený, přesvědčoval delegáty nově zvolený předseda PEFC International – Eduardo Rojas Briales. Na valném shromáždění PEFC, které se konalo v listopadu 2021, představil své vize a návrhy dalšího směřování organizace. V příspěvku uvádíme souhrn hlavních myšlenek z jeho vystoupení.

Sdílejme a zdůrazňujme společné hodnoty PEFC

PEFC byl založen na sdílených hodnotách a vizi silné lesnicko-dřevařské komunity. Soukromí a veřejní vlastníci lesů se zavázali spravovat, zlepšovat a chránit své lesy a na nich založený hodnotový řetězec při souběžné podpoře sociálních požadavků. Tyto hodnoty a principy jsou stále platné. Měli bychom si pamatovat, že nejvyšší úroveň rozvoje lidstva byla vždy dosažena na základě sdílených, pevných
a ambiciózních hodnot. PEFC je plně v souladu i s rostoucí sociální dimenzí lesnictví. Jasná čísla, poskytující důkazy o multifunkční roli lesů, by se měla stát nezpochybnitelnou referencí, která by pomohla k překonání vyčerpávající debaty mezi produkcí a ochranou.

Budování uznání a prestiže PEFC

Nejdůležitějším aktivem institucí, společností, nevládních organizací a odborníků je jejich dlouhodobě budovaná prestiž. Celá komunita PEFC je zodpovědná za vylepšování a rozšiřování globální prestiže PEFC. „Kácení stromů na dvorku“ stále více urbanizovaného obyvatelstva bude možné pouze tehdy, pokud se společenská legitimita lesnictví stane jednou z našich priorit a nejcennějším dlouhodobým aktivem.

PEFC je více než certifikace

Certifikace je důležitá, ale je to jen cenný nástroj, neměla by se stát samotným cílem. PEFC usiluje o rozšíření a dosažení udržitelného hospodaření v lesích na celém světě. Navzdory velmi rozdílným podmínkám a vývoji je tato skutečnost společná pro lesnictví na celém světě. PEFC je jedinou celosvětovou lesnickou organizací vybudovanou zezdola, hluboce zakořeněnou a vycházející z bohaté rozmanitosti lesů a na nich závislých komunit a navazujících sektorů. Abychom docílili dalšího rozvoje certifikace, musí PEFC aktivně zastupovat globální lesnický sektor. Jinak tento prostor jistě obsadí někdo jiný a bude mluvit jménem lesů při určování pravidel a přístupu k jejich obhospodařování.

Interní soudržnost

Rozmanitost lesů by mohla působit jako písně sirén a ve svém důsledku lesnicko-dřevařskou komunitu rozdělovat; je tu riziko rozdílného přístupu k jednotlivým typům lesů, k prioritizaci funkcí (environmentální, sociální, ekonomické), k intenzitě hospodaření (plantáže, původní lesy) atd. Je však důležité pochopit, že jsme všichni na stejné lodi, že je klíčová interní soudržnost v rámci celé komunity PEFC.

Spolupráce s dalšími obnovitelnými přírodními zdroji

Lesnictví je jediným obnovitelným přírodním zdrojem s jednotným přístupem v rámci certifikačního systému udržitelnosti. Mnoho dnešních výzev v oblasti lesnictví je sdílených s ostatními obnovitelnými zdroji, jako jsou rybolov, zemědělství a chov dobytka, management volně žijících živočichů, včelařství atd. V některých sektorech (včelařství, agrolesnictví, lesní pastva) by se měly zahájit diskuze o možné spolupráci či synergii pro případné další rozšíření působnosti PEFC.

Strategická, společná a proaktivní komunikace

Viditelnost PEFC na trhu pro spotřebitele a naše akcionáře je zásadní pro další posílení a růst. Členové PEFC mají spoustu informací, které musíme umět lépe a profesionálně komunikovat. Potřebujeme aktivně ovlivňovat a navrhovat agendu, místo abychom pouze „běhali za míčem“. Lesy a lesnictví jsou klíčovou součástí řešení, nikoli problému! Přítomnost reprezentantů PEFC na významných globálních, popř. regionálních fórech, zabývajících se tématy souvisejícími s lesy, může rovněž tento záměr podpořit.

Podpora specifických produktů a služeb na bázi dobrovolné certifikace

Certifikační normy PEFC byly především zaměřeny na standardní postupy hospodaření v lesích, orientovány na dřevo, s určitou pozorností věnovanou multifunkčnosti spravovaných lesů a některým nedřevním lesním produktům. Stále více však sledujeme požadavky trhu, které do těchto norem nezapadají. Navrhujeme proto zahájit přípravu rámcových norem pro jednotlivé přílohy, které lze v případě potřeby aktivovat jako doplněk ke standardním normám (např. uhlíková bilance stávajících lesů, agrolesnictví, med, divoká zvěř, stromy mimo lesy, městské lesy, další environmentální, sociální
a kulturní služby atd.). Normy spotřebitelského řetězce by taktéž měly zahrnovat minimální environmentální standardy související s průmyslovým zpracováním dřeva a dopravou.

Prof. Eduardo Rojas Briales

Nově zvolený předseda PEFC International

Funkční období: 2021–2024

Eduardo Rojas Briales je profesorem lesnictví a aktuálně předsedou španělské rady lesníků a koordinátorem lesnické platformy ve Španělsku. Dříve působil jako náměstek generálního ředitele a vedoucí odboru lesnictví FAO a předseda Collaborative Partnership on Forests, organizace spolupracující v oblasti lesů.

V minulosti působil v pozicích ředitele katalánského sdružení vlastníků lesů, vedoucího oblastní lesnické politiky v Lesnickém vědeckém a technologickém centru v Katalánsku a jako proděkan Fakulty přírodních věd a Polytechnické univerzity ve Valencii. Během své činnosti ve FAO byl generálním komisařem OSN pro Expo Milán v roce 2015 a místopředsedou Programu OSN pro snižování emisí z odlesňování a degradace lesů (UNREDD).

Eduardo Rojas Briales získal titul MSc. v oboru lesnictví na Univerzitě ve Freiburgu a PhD. na Polytechnické univerzitě v Madridu.

Andrea Pondělíčková, PEFC ČR

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...