10
Bře

Komunikace prostřednictvím videospotů má úspěch

Cílená komunikace na sociálních sítích dnes patří téměř do povinného tzv. marketingového mixu většiny firem nabízejících své produkty či služby. Tato forma sdělení dokáže nejen přivést nové zákazníky, ale i vytvořit dlouhodobou a emocionální vazbu ke značce či firmě. V PEFC jsme začali nejznámější a nejpřístupnější síť Facebook aktivněji využívat v loňském roce prostřednictvím našeho profilu Letemlesem. Současně jsme díky dotaci Ministerstva zemědělství vytvořili sérii videospotů, které veřejnosti postupně představujeme prostřednictvím největšího internetového serveru pro sdílení videí YouTube.

V současné době se žádná z lesnických organizací systematicky a permanentně nevěnuje online propagaci lesnictví. Cílem našeho projektu bylo zaměřit se na komunikaci pomocí videa a přispět tak ke zlepšení mediálního obrazu lesnictví a současně představit široké veřejnosti informace o lesích a lesnictví prostřednictvím nás, lesníků. Na obou největších sociálních sítích, YouTube a Facebooku, se objevují v silné převaze zkreslené informace o lesnictví a stavu lesů od ekologických organizací, proto jsme projekt koncipovali právě tímto směrem a považujeme jej za důležitý. Komunikace na sociálních sítích je „živá“, aktuálně reaguje na různé podněty. Reakce návštěvníků a počty zhlédnutí nás denně přesvědčují, že to byl krok správným směrem, a věříme, že bude inspirací i pro další lesnické subjekty.
Oslovená cílová skupina je velice široká, neboť natočené videospoty jsou uveřejněny na YouTube a tudíž jejich dosažitelnost limituje pouze dostupnost internetu. Souhrnný počet zhlédnutí všech videospotů souvisejících s realizací projektu byl v polovině února více než 1,5 milionu! Tento údaj však nelze brát jako konečný, neboť počty zhlédnutí trvale přibývají.

Informace k vlastní realizaci projektu

V rámci projektu bylo připraveno a natočeno dvacet videospotů, které jsou zaměřeny na lesnictví, trvale udržitelné lesní hospodaření a na podporu spotřeby dřeva jako obnovitelné suroviny. Videa natáčeli profesionálové, témata a zaměření spotů byla vybrána zástupci členů Sdružení vlastníků a správců lesních majetků ČR ve spolupráci s PEFC ČR a firmou POZITIV s.r.o., jejíž zástupci mají bohaté zkušenosti s tvorbou a sdílením videí. Scénáře byly koncipovány tak, aby byly přitažlivé pro mladou generaci a zároveň byly zachovány informace, které měly být komunikovány.

Témata videospotů
Eurojack

Eurojack je největší seriál dřevorubeckých závodů v E vropě. Vrcholoví sportovci předvádějí velkolepé a napínavé disciplíny, jako jsou přesekávání kmenů, řezání velkými ručními pilami, řezání upravenými motorovými pilami, házení sekerou, stromolezení a jiné.

Lesnický den v Ralsku

Lesnický den v R alsku je největší lesnická oborová akce pro veřejnost. Spot s ukázkou této akce má oslovit nové diváky z řad laické veřejnosti a vzbudit jejich zájem o lesnickou tematiku.

YPEF (mladí lidé v evropských
lesích)

Soutěže YPEF se každým rokem účastní nemalé množství studentů/studentek základních a středních škol. Spot o soutěži YPEF má podpořit i kvalitní odbornou výuku o lese již od základní školy.

Ptačí budky v lese

Vyvěšování ptačích budek je důležité pro podporu hnízdění ptactva v lesích a je nezanedbatelným prvkem biologické ochrany lesa.

Lesní pedagogika

Od tohoto spotu očekáváme větší zájem veřejnosti o lesy, o péči o ně a o vzdělávání se v oblasti lesnictví už od předškolního věku.

 

Lesní klima

Cílem je spotu o lesním klimatu je vysvětlit a ukázat veřejnosti nezastupitelný význam stromů a lesů pro život. Je maximálně důležité upozornit na stěžejní roli lesů a jejich unikátní schopnost zadržování vody v krajině.

Singltrek

Singltrek představuje nové pojetí cyklistických zážitků. Pro téma singltreku jsme se rozhodli proto, že nabízí vše, co je k dokonalé vyjížďce v přírodě potřeba. Je to také prostor pro setkávání se s podobně naladěnými lidmi, pro sdílení zážitků a přátelství. V tomto spotu poukazujeme na důležitost mimoprodukčních funkcí lesa.

Běhej lesy

Běhej lesy je seriál osmi závodů v přírodě. Účastníci mají možnost podívat se do unikátních lokalit v nejkrásnějších místech České republiky. Prostřednictvím tématu běhání na čerstvém vzduchu jsme se rozhodli veřejnosti ukázat, že naši lesníci se starají o kvalitní vyžití v lesích pro širokou veřejnost a že hospodaří trvale udržitelným způsobem.

Drony v lese

Drony se stále častěji uplatňují v ochraně přírody. Pro lesníka mohou být velkým pomocníkem a mohou pomáhat v monitoringu a ochraně zdravotního stavu lesů. S přihlédnutím k tomuto faktu jsme se rozhodli přiblížit spotem toto téma veřejnosti a poukázat na to, že naši lesníci jdou technicky s dobou, používají nejnovější technologie v péči o lesy a dodržují zásady trvale udržitelného hospodaření v lesích.

Nebojte se harvestoru

Přesto že je dnes harvestor v lese poměrně běžná záležitost, stále mnoho lidí považuje tuto technologii za něco, co do lesa nepatří. Tímto spotem chceme ukázat, že tomu tak není.

Lesní školky

V tématu lesních školek jsme spojili výchovu malých stromečků, aby byly dobře připraveny pro vysazení do lesa, s výchovou dětí, aby získaly blízký a zdravý vztah k přírodě.

Měření lesů

Cílem tohoto spotu je ukázat, že naše lesní hospodářství je postavené na vyspělých metodách evidence
množství dříví.

Fotografování lesů

Lesy jsou vděčný fotografický objekt, jak kvůli jejich vzhledu, tak i díky jejich snadné dosažitelnosti. Fotografování lesů a přírody se také u nás těší velké oblibě napříč generacemi, proto jsme se rozhodli pro propagaci lesnictví i tímto tématem.

Fotografování lesů workshop

Tento spot volně navazuje na spot Fotografování lesů. Workshop vedený profesionálním fotografem je zajímavou a inspirativní záležitostí pro všechny od úplných začátečníků až po zkušené fotografy. Komunita fotografů krajinářů je u nás poměrně široká, proto jsme se rozhodli pro natočení dvou spotů s podobnou tematikou pro dosažení co možná největšího okruhu diváků a v souvislosti s focením zároveň
pro sdělení důležité informace o našich lesích a o trvale udržitelném lesním hospodářství.

Nejvyšší strom

Nejvyšší strom je spot, který představuje unikátní strom a unikátní bezeškodní metodu lezení, pomocí které byla přesně změřena výška tohoto stromu, měřícího přes 65 metrů. Spot o měření nejvyššího stromu má poukázat na to, že i v našich podmínkách mohou vyrůst stromy úctyhodných rozměrů.

Skauti

Skauting, to jsou kamarádi a společenství lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty. Skauting vede nejen k učení se základním životním hodnotám, pro skauty je zásadně důležitá také příroda a z velké části právě lesy. Proto jsme se rozhodli pro přiblížení lesní tematiky široké veřejnosti natočením spotu
o skautingu, ve kterém je popsán vztah skautů k lesu.

Houbaření

Češi jsou považováni za nejvášnivější houbaře na světě. Proto jsme natočili spot o houbaření trošku z jiného pohledu – z pohledu přínosu hub pro les a lesa pro společnost. Cílem je informovat nejen houbaře o našem lesnictví a poukázat na to, že naši lesníci se starají o lesy trvale udržitelně. Lesníci
tak podporují mimoprodukční funkce lesů a houbaři mají kam chodit na houby.

Festival dřeva

Festival dřeva je vzdělávací akce pro děti, rodiče a širokou veřejnost. Cílem tohoto spotu je přivést širokou veřejnost a zejména nejmladší generaci k zájmu o les a přírodu jako součást prostředí, ve kterém žijí, a ukázat dřevo ve všech jeho podobách. Video má poučnou formou informovat veřejnost
o lese, přírodě a přírodních materiálech v životě člověka.

Vaříme z lesa

Zábavnou a poučnou formou jsme se rozhodli přiblížit les, jeho užitek pro člověka a jeho mimoprodukční funkce tím, že jsme natočili spot o vaření a pečení z lesních plodů a zvěřiny. Profesionální baviči, běžně vystupující v různých pořadech, komunikovali v průběhu přípravy jídla a moučníku velmi široké spektrum informací o lesích a našem lesnictví.

Dřevořezba

Život stromu nekončí jeho skácením. Pokračuje v dřevěných výrobcích, věcech, kterých se denně dotýkáme, a žije tak ve formě dřeva spolu s námi. Dřevořezba motorovou pilou je umělecká disciplína, která dodá dřevu novou formu, tvar, nový život. Dnes je tato disciplína velmi populární. Spot zachycuje nejen výrobu dřevěného uměleckého výrobku, ale klade důraz i na nezastupitelnou roli dříví jako úžasné a obnovitelné suroviny v každodenním životě.

Uvedené videospoty jsou postupně, vzhledem k tématům, zveřejňovány na sociálních sítích pod společným sloganem LETEMLESEM a my bychom vás rádi vyzvali k jejich sdílení. Oceníme i vaše postřehy, rady a hodnocení, abychom se v našich dalších aktivitách posouvali stále dál.

Andrea Pondělíčková
Foto: archiv společnosti Pozitiv, s.r.o.

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...