22
Čvc

Stručné ohlédnutí za vývojem PEFC v mezinárodním i národním kontextu

V tomto čísle Lesnické práce, orientovaném do historie, jsme se rozhodli stručně shrnout hlavní důvody vzniku certifikačního systému PEFC a uvést důležitá fakta ze života této organizace. Ačkoliv je v kontextu 100-leté historie našeho státu teprve „čerstvě plnoletou“ institucí, věříme, že naplňuje své poslání a její význam bude i v budoucnu lesníky oceněn.

Důvody vzniku a první kroky….

Certifikace lesů vznikla v reakci na obavy o zachování světových lesů. K jejímu rozšíření výrazně přispěl výsledek Konference OSN o životním prostředí a rozvoji, známé jako Summit Země, který se konal roku 1992 v Riu de Janeiro. Ten poprvé definoval „udržitelný rozvoj“ jako společný cíl lidského rozvoje.

Samotný certifikační systém PEFC vznikl v roce 1999 jako reakce na specifické požadavky vlastníků malých a rodinných lesů. Byl založen jako mezinárodní zastřešující organizace, která poskytuje nezávislé hodnocení, schvalování a uznání národních lesních certifikačních systémů.

První generální shromáždění v Paříži reagovalo na potřebu vytvořit transparentní systém, umožňující nezávislý vývoj vnitrostátních norem přizpůsobených politické, hospodářské, sociální, environmentální a kulturní realitě příslušných zemí. Tento systém měl současně zajistit dodržování mezinárodně uznávaných požadavků a docílit globálního uznání.

Požadavky PEFC vycházeli z mezinárodně uznávaných a neustále probíhajících mezivládních procesů a postupů na udržitelné obhospodařování lesů za účelem zajištění souladu s globálně platnými a dohodnutými požadavky. Kritéria PEFC jsou pravidelně revidována prostřednictvím procesu celosvětových konzultací, na kterých se účastní veřejnost, podnikatelé, vlády, zaměstnavatelé, akademické i výzkumné organizace. Je kladen důraz na zohlednění nejnovějších vědeckých poznatků, společenských změn a potřeb lesnické praxe.

Vývoj PEFC v čase…

 • PEFC bylo založeno v roce 1999 národními organizacemi z jedenácti zemí, jedním ze zakládajících členských států byla i Česká republika.
 • V roce 2000 uznal PEFC první národní systémy ve Finsku, Švédsku, Norsku, Německu a Rakousku.
 • V roce 2001 se PEFC stal, s cílem integrovat sociální zájmy do svých aktivit, první globální certifikační organizací, vyžadující dodržování všech základních úmluv Mezinárodní organizace práce (angl. International Labour Organization) v lesním hospodářství. V tomto roce se také sociální partneři a zástupci ochrany životního prostředí stali členy představenstva PEFC International. Český systém certifikace lesů byl schválen jako sedmý v pořadí v červnu 2001.
 • Po úspěšném schválení certifikačních systémů v Evropě byly v roce 2004 vytvořeny a schváleny první neevropské národní normy v Austrálii a Chile.
 • Schválením kanadského standardu v roce 2005 se stal PEFC největším lesním certifikačním systémem na světě s více než 100 miliony hektarů certifikované lesní plochy.
 • V roce 2005 se Finsko stalo prvním systémem, který má být opětovně schválen podle povinného požadavku na přehodnocení po pěti letech. V tomto roce došlo také k prvnímu pozastavení vnitrostátního certifikačního standardu. Švýcarský systém byl pozastaven kvůli nedodržení některých požadavků PEFC. Toto pozastavení bylo zrušeno v roce 2006 po provedení příslušných nápravných opatření.
 • V roce 2008 dosáhl systém PEFC hranice 200 milionů hektarů certifikovaných lesů, čímž završil dvě třetiny celosvětově certifikované lesní plochy. V tomto roce byla přesunuta mezinárodní centrála PEFC z Lucemburska do Ženevy, s cílem bližšího kontaktu s agenciemi OSN, nevládními organizacemi a dalšími spřízněnými partnery.
 • V roce 2009 se připojil Gabon s prvním africkým standardem, prvním standardem v tropech, který byl schválen. O několik měsíců později se malajská norma stala druhým systémem schváleným systémem PEFC v tropické zemi.
 • PEFC se stal prvním globálním certifikačním systémem pro lesnictví, který zavedl v roce 2010 sociální aspekty v oblasti certifikace zpracovatelského řetězce a zcela přehodnotil své mezinárodní požadavky na udržitelné hospodaření v lese.
 • Čína se připojila k PEFC v roce 2011. Ve stejném roce byl založen Fond pro spolupráci (angl. Collaboration Fund PEFC), grantový program, který financuje vybrané menší projekty svých členů při podpoře udržitelného obhospodařování lesů.
 • V roce 2012 bylo schváleno dalších 15 národních systémů pro certifikaci lesů v souladu se standardy PEFC. William Street, předseda PEFC, získal Cenu Eleanor Roosevelt za lidská práva.
 • V roce 2013 se PEFC stal prvním globálním certifikačním systémem pro přizpůsobení standardu spotřebitelského řetězce (angl. Chain of Custody) s tzv. Nařízením EU o dřevě. Konal se první Týden certifikace lesů PEFC v Kuala Lumpuru v Malajsii.
 • Rok 2014 byl významným předělem v historii PEFC, neboť Čína a Indonésie se staly druhou a třetí asijskou zemí a Argentina čtvrtou jihoamerickou zemí, které získaly podporu svých národních certifikačních systémů pro lesnictví. Novým členem PEFC se stalo Japonsko.
 • Indie a Nový Zéland se připojily k PEFC jako národní členové v roce 2015 a Finsko se stalo první zemí, která již potřetí získala schválení PEFC v rámci revize svého národního systému.
 • V roce 2016 vstoupila do PEFC řada nových členů – Ghana, Maďarsko, Korejská republika, Makedonie, Rumunsko a Thajsko. Japonsko také úspěšně dosáhlo podpory svého národního systému.
 • Maďarsko úspěšně dosáhlo schválení svého národního systému v roce 2017, zatímco Bulharsko, Konžská republika a Jihoafrická republika se nově připojily jako národní členové.
 • V roce 2018 již Rumunsko a Makedonie dosáhly schválení svých národních systémů.

Za 18 let od svého založení posiluje PEFC kontinuálně své postavení a roli největšího světového systému certifikace lesů. V současné době zahrnuje celkem 46 národních schémat certifikace lesů.

Za tým PEFC ČR Andrea Pondělíčková

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...