02
Čvc

Informace o přechodu do šesté etapy regionální certifikace systémem PEFC v ČR

Prvních pět etap certifikace lesů jasně ukázalo, že vlastníci a správci lesů mají o nezávislou kontrolu svého hospodaření zájem. Výměra certifikovaných lesů dlouhodobě překračuje 70 % rozlohy lesů v ČR a počet držitelů osvědčení o trvale udržitelném hospodaření (TUH) v lesích systémem PEFC roste. Jak je potřeba v souvislosti s recertifikací postupovat? Níže naleznete informace o průběhu recertifikace regionu ČR spolu s postupem pro stávající držitele osvědčení i potenciální nové zájemce.

Koncem září letošního roku končí platnost certifikátu TUH v lesích regionu Česká republika, který byl udělen Sdružení vlastníků a správců lesních majetků ČR (SVSLM). Toto sdružení reprezentuje a zastupuje vlastníky lesů účastnící se procesu certifikace lesů v systému PEFC. Tímto datem, tedy 30. září 2021, končí zároveň i tříletá platnost současných osvědčení o TUH v lesích vydaných SVSLM účastníkům certifikace v ČR.

Jak se vlastník/správce lesa může do certifikace PEFC zapojit?

Současní držitelé osvědčení o TUH budou ze strany SVSLM vyzváni k aktualizaci údajů v nové žádosti o účast v regionální certifikaci lesů, jejímž zasláním deklarují zájem v certifikaci lesů systémem PEFC pokračovat. Příjem žádostí v rámci recertifikace probíhá od začátku června do konce srpna, vhodné je však žádost poslat na adresu SVSLM co nejdříve, aby byl v případě jakýchkoliv nesrovnalostí v žádosti dostatečný časový prostor k jejich odstranění.

Vlastníci a správci lesů, kteří o vstupu do certifikace PEFC uvažují, mají jedinečnou příležitost se do certifikace zapojit, neboť v tomto období se přidají k většině doposud certifikovaných subjektů a budou moci využít plné tříleté období platnosti osvědčení. Jinak je samozřejmě možné se do certifikace PEFC zapojit kdykoliv v průběhu oné tříleté platnosti regionálního certifikátu.

Certifikace PEFC je otevřena všem vlastníkům lesů bez ohledu na velikost lesního majetku a typ vlastnictví. Důležitá je úroveň hospodaření a závazek hospodařit podle kritérií trvale udržitelného hospodaření. Kritéria TUH jsou popsána v technickém dokumentu CFCS 1003:2016, který naleznete na stránkách www.pefc.cz. Na tomto webu i webu SVSLM (www.zadatel.pefc.cz) je k dispozici žádost o účast v regionální certifikaci lesů společně s dotazníkem TUH.

Kolik certifikace lesů systémem PEFC stojí?

Celých 20 let zůstala výše poplatků spojených s certifikací lesů nezměněná, nicméně s ohledem na růst nákladů zejména v posledních letech rozhodli členové SVSLM na letošním jednání valné hromady o navýšení ročního poplatku ze dvou na tři koruny za certifikovaný hektar lesa. Roční poplatek je určen k pokrytí nákladů spojených s úhradou auditů lesního hospodaření prováděných nezávislým certifikačním orgánem, interních auditů prováděných Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů a vlastní činností SVSLM. Abychom podpořili zájem o PEFC certifikaci mezi drobnějšími vlastníky/správci lesů, budou i nadále lesní majetky o velikosti do 100 ha od ročního poplatku osvobozeny. Jednorázový administrativní poplatek splatný při podání žádosti zůstává ve stejné výši 500 Kč včetně DPH. Tento poplatek je určen k pokrytí nákladů spojených s projednáním a vyřízením žádosti a vystavením osvědčení (na každý lesní hospodářský celek vlastníka lesa musí být podána individuální žádost). Osvědčení o účasti v procesu certifikace lesů bude vydáno v souladu s mezinárodními postupy opět na období tří let.

Recertifikace regionu ČR byla zahájena v červnu letošního roku, potřebné detailní informace najdete na www.zadatel.pefc.cz.

Aktuální informace o průběhu recertifikace vám budeme dále přinášet prostřednictvím časopisu Lesnická práce a serveru Silvarium.cz. Informace o průběhu recertifikace, časový harmonogram a veškeré související dokumenty jsou k dispozici na již zmíněných webech. V případě nejasností či potřeby dalších informací se neváhejte obrátit na náš sekretariát.

Ing. Stanislav Slanina, Ph.D.

PEFC Česká republika

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...