24
Kvě

Globální konzultace ke standardům spotřebitelského řetězce a značky PEFC

Organizace PEFC zve všechny zájmové skupiny k připomínkování revidovaných mezinárodních standardů PEFC spotřebitelského řetězce lesních produktů a pravidel pro používání loga PEFC. Oba standardy vstupují do poslední fáze procesu pravidelné revize, v níž se umožňuje široké odborné i laické veřejnosti vyjádřit svůj názor a zaslat připomínky k aktualizovaným požadavkům. Vaše podněty a návrhy pomohou zajistit, aby standardy naplnily očekávání a potřeby uživatelů.

Spotřebitelský řetězec PEFC CoC (PEFC ST 2002:201X, Chain of Custody of Forest and Tree Based Products – Requirements)

Tento standard definuje požadavky na certifikaci spotřebitelského řetězce lesních produktů (CoC), které musí splňovat společnosti pro získání PEFC CoC certifikace. PEFC spotřebitelský řetězec propojuje lesy s trhy prostřednictvím sledování původu lesních produktů z udržitelných zdrojů ke konečným produktům.

Mnoho z navrhovaných změn má za cíl zefektivnit využívání zdrojů a udělat CoC certifikaci přátelštější pro její uživatele, přičemž zachovává robustnost systému. Například umožnění využívat dálkový audit v případě vícemístných organizaci sníží cestovné náklady a emise skleníkových plynů ve srovnání s auditem na místě.

Jednou z největších možností rozšíření PEFC systému náležité péče (DDS – Due Diligence System) je obsažení nových ‚klíčových otázek udržitelnosti‘. Toto zpřísní požadavky na používaný necertifikovaný materiál, který se mísí s certifikovaným materiálem, hlavně v zemích se slabou legislativou nebo vymahatelností práva.

Standard spotřebitelského řetězce PEFC – úvod ke změnám

Značka PEFC (PEFC ST 2001:201X, PEFC Trademark Rules – Requirements)

Tento standard definuje požadavky pro uživatele obchodní značky PEFC, aby se zajistilo jejich přesné, ověřitelné, relevantní a nezavádějící používání. Revidovaný standard má za cíl posílit konzistentní používání značky PEFC ve světě a usnadnit uživatelům a spotřebitelům lépe pochopit její význam.

Pro zajištění konzistentnosti standard vyžaduje, aby se online generátor loga PEFC povinně používal na tvorbu PEFC značek, což zároveň umožní uživatelům požadované značky vytvářet rychle a při dodržení všech technických specifikací. Připravují se nové požadavky na značku „PEFC recyklované“ a navrhuje nová značka „PEFC pure“ (PEFC čisté). K dalším změnám patří vypuštění symbolů TM nebo R a zavádějí nové prohlášení pro necertifikované společnosti, jako jsou např. maloobchody, což umožní lepší prezentaci společností.

Standard ochranných známek PEFC – úvod ke změnám

Oba revidované dokumenty včetně online konzultačního formuláře a průvodních dokumentů s popisem hlavních změn jsou dostupné přes web www.pefc.cz a www.pefc.org. Připomínky je možné zasílat do 9. července 2019.

Chcete vědět víc?

Během období probíhajících konzultací připravuje Mezinárodní Rada PEFC k navrhovaným změnám online semináře, které budou probíhat v anglickém jazyce v následujících termínech:

29. května, 14.00 – 15.30

3. června, 11.00 – 12.30

3. července, 11.00 – 12.30

Přihlásit se na online seminář můžete přes odkaz na webu www.pefc.cz a www.pefc.org

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...