PEFC

Co je PEFC

PEFC je celosvětově nejrozšířenější systém certifikace lesů. Standardy hospodaření v lesích podle systému PEFC se snaží změnit způsob, jakým jsou lesy spravovány na lokální i globální úrovni.

Jedním z hlavních cílů certifikace lesů systémem PEFC je zachování lesů a jejich rozšiřování, abychom my i generace budoucí, mohli využívat environmentálních, sociálních a ekonomických přínosů, které lesy nabízejí se zachováním zodpovědného přístupu k lesním ekosystémům a respektu k přírodě.

Jak PEFC funguje

PEFC prostřednictvím podpory trvale udržitelného hospodaření v lesích zabezpečuje v celém dodavatelském řetězci lesních produktů, že dřevo a produkty lesa jsou produkovány za dodržování nejvyšších ekologických, sociálních a etických standardů. Díky značce PEFC dokáží zákazníci a spotřebitelé identifikovat výrobky z lesů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem.

Díky značce PEFC si zákazníci a spotřebitelé mohou zvolit výrobky z lesů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem.

PEFC je globální organizace zastřešující národní certifikační systémy, které jsou vytvořeny za účasti všech zájmových skupin a přizpůsobené národním prioritám a podmínkám. Každý národní systém certifikace lesů podléhá náročnému mezinárodnímu hodnocení nezávislým posuzovatelem, který prověřuje soulad systému s požadavky PEFC, aby byla zajištěna jednotnost s mezinárodními požadavky.

Požadavky PEFC vycházejí z mezinárodně uznávaných pravidel na trvale udržitelné obhospodařování lesů.

Požadavky PEFC vycházejí z mezinárodně uznávaných a neustále probíhajících mezivládních procesů a návodů na udržitelné obhospodařování lesů za účelem zajištění souladu s globální platnými a dohodnutými požadavky. Kritéria PEFC jsou pravidelně revidovány prostřednictvím procesu celosvětových konzultací, na kterých se účastní veřejnost, podnikatelé, vlády, zaměstnavatelů a výzkumné organizace, aby se vzaly v úvahu nové vědecké poznatky, společenské změny, rostoucí očekávání a zapracovali se nejnovější postupy praxe.

V současnosti PEFC zahrnuje prostřednictvím členství 49 národních schémat certifikace lesů.

Prostřednictvím jedinečného mechanismu poskytuje PEFC možnost pro malé vlastníky lesů a společenství účastnit se procesu certifikace.

Prostřednictvím jedinečného mechanismu poskytuje PEFC možnost pro malé vlastníky lesů a společenství účastnit se procesu regionální certifikace. Dnes je na celém světě certifikováno několik set tisíc rodinných a společenstevních lesů. Pro představu přibližně 25% lesů na celém světě je dnes obhospodařováno 2 miliardami rodin a členů komunit. PEFC je také uznáván množstvím veřejných a soukromých politik nákupu dřeva po celém světě. Podrobné informace o PEFC International, aktuální výměru PEFC certifikovaných lesů a seznam držitelů PEFC certifikátů spotřebitelského řetězce lesních produktů jsou k dispozici na internetových stránkách PEFC International www.pefc.org

PEFC Česká republika

PEFC Česká republika je právnickou osobou, vzniklou podle ustanovení § 20f a násl. Občanského zákoníku, jako zájmové sdružení právnických osob, zapsané do registru sdružení.

PEFC Česká republika je profesním dobrovolným nezávislým sdružením právnických osob s působností na území České republiky.

PEFC Česká republika je profesním dobrovolným nezávislým sdružením právnických osob s působností na území České republiky, které lesní pozemky: vlastní, nebo je hospodářský využívají, nebo využívají produkty z lesních pozemků přímo nebo nepřímo, nebo se jimi jinak zabývají.

Hlavní cíle PEFC Česká republika

Podpora trvale udržitelného hospodaření v lesích.

Podpora spotřeby dřeva jako ekologicky obnovitelného zdroje výrobků ze dřeva.

Ochrana přírody a trvale udržitelného rozvoje společnosti prostřednictvím realizace Českého systému certifikace lesů.

Hlavní aktivity PEFC Česká republika

 • Vytvoření a správa Českého systému certifikace lesů platného na území České republiky vycházejícího ze základních principů stanovených Radou PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes – Program pro vzájemné uznávání certifikačních systémů) se sídlem v Ženevě.
 • Vytvoření a pravidelná revize kritérií trvale udržitelného hospodaření v lesích jako součásti Českého systému certifikace lesů s cílem postupného zlepšování hospodaření a stavu lesa v České republice.
 • Vytvoření a pravidelná revize požadavků na auditory a certifikační orgány jako součásti Českého systému certifikace lesů.
 • Vytvoření a pravidelná revize pravidel pro certifikaci spotřebitelského řetězce dřeva/lesních produktů jako součásti Českého systému certifikace lesů.
 • Prezentace a propagace Českého systému certifikace lesů na území České republiky i v zahraničí.
 • Zajišťování vzájemného uznání Českého systému certifikace lesů prostřednictvím Rady PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) se sídlem v Ženevě.
 • Spolupráce a koordinace činnosti s obdobnými certifikačními systémy v České republice i zahraničí.
 • Administrace vlastnických práv a používání loga PEFC na území České republiky.

Členové PEFC Česká republika

Komora: Vlastníci lesů

 • Lesy České republiky, s.p. – www.lesycr.cz
 • Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR – www.svol.cz
 • Správa Krkonošského národního parku – www.krnap.cz
 • Vojenské lesy a statky, s.p. – www.vls.cz

Komora: Zpracovatelé dřeva

 • Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků – www.adpcz.eu
 • Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství – www.caplh.cz
 • Společenstvo dřevozpracujících podniků – www.melco.cz/sdp
 • Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o. – www.storaenso.com

Komora: Ostatní zájmové skupiny

 • Biosférická rezervace dolní Morava, o.p.s – http://www.dolnimorava.org
 • Česká lesnická společnost – http://cesles.krnap.cz
 • Česká zemědělská univerzita – www.czu.cz
 • Mendelova univerzita v Brně – Lesnická a dřevařská fakulta – www.mendelu.cz/ldf
 • Odborový svaz pracovníků dřevozpracujícího odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR – www.osdlv.cmkos.cz

Držitelé certifikátu PEFC

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...