PEFC Česká republika

Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes

Recertifikace regionu ČR

Revize standardů CFCS

 

Proces revize standardů CFCS na národní úrovni byl ukončen dne 25. května 2016 na zasedání Sněmu PEFC ČR, při kterém byla jednomyslně schválena revidovaná technická dokumentace Českého systému certifikace lesů (CFCS), který je součástí celosvětové organizace PEFC (Program pro vzájemné uznávání lesních certifikačních schémat). Nové standardy CFCS byly následně odeslány k mezinárodnímu posouzení na PEFC International.

CFCS definuje základní principy a požadavky trvale udržitelného hospodaření v lesích v České republice, jejichž provádění v praxi ověřují prostřednictvím certifikace nezávislé certifikační orgány. Systém zároveň zahrnuje mechanismus sledování původu certifikovaného dřeva v celém řetězci od těžby až po konečného spotřebitele.

Revize technických dokumentů CFCS byl zahájena v září 2015 a jejím cílem byla implementace nových vědeckých poznatků, závěrů ministerských konferencí o ochraně lesů, mezinárodních úmluv týkajících se hospodaření v lesích, požadavků národní legislativy a praktických zkušeností z desetiletého úspěšného provádění certifikace do platných dokumentů národního systému certifikace lesů.

Revizi technických dokumentů CFCS zajišťovala technická komise, kterou tvořili zástupci státních a nestátních vlastníků lesa, dřevozpracujícího průmyslu, nevládních organizací a ostatních zájmových sdružení a skupin. Práce komise byla založena na konstruktivní diskuse a jednotlivé dokumenty byly přijaty členy komise na základě předem dohodnutého principu konsensu. Vytvořený koncept technických dokumentů byl v období od 2. února 2016 do 3. dubna 2016 k dispozici veřejnosti v rámci veřejné konzultace a po zohlednění a zapracování připomínek veřejnosti byl předložen k oficiálnímu schválení Předsednictvu a Sněmu.PEFC ČR.

V současném době je podle systému PEFC v České republice certifikovano více než 70 % veškerých lesů (necelých 1,8 milionu ha lesů) a 212 dřevozpracujících a obchodních společností je držitelem certifikátu spotřebitelského řetězce lesních produktů (C-o-C).

Zpráva z průběhu revize je ke stažení zde. Nová dokumentace je volně ke stažení v sekci "Revize standardů CFCS" - aktuální informace.

 

PEFC v číslech

PEFC Česká republika: 1.883.149 ha cert. lesa

231 C-o-C certifikátů


PEFC International: 232.000.000 ha cert. lesa

7.617 C-o-C certifikátů

Timber3.jpg