PEFC Česká republika

Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes

Recertifikace regionu ČR

Existují u nás ještě jiné certifikační systémy než PEFC?

Ve světě je více než 50 systémů certifikace lesů. Ve většine zemí existuje souběžně více systémů certifikace. V České republice je to zatím vedle PEFC ještě systém FSC (Forest Stewardship Council). Ten je v zásadě založen na podobných principech jako PEFC. Hlavním rozdílem je, že certifikaci podle systému FSC provádí několik autorizovaných zahraničních firem s mezinárodní působností a nikoliv v Čechách akreditované certifikační firmy. Systém také neumožňuje regionální certifikaci lesů. Proto při certifikaci musíte počítat s výrazně vyššími organizačními i finančními náklady spojenými s certifikací. Z hlediska mezinárodního uznávání jsou oba dva systémy považovány za rovnocenné (tj. certifikát PEFC je považován za ekvivalent certifikátu FSC). Jak je financována PEFC ČR? PEFC ČR je zájmové sdružení právnických osob a je financováno zejména z členských příspěvků svých členů. V minimální míře jsou dalšími příjmy administrativní poplatek za logo, který však kryje náklady s jeho distribucí.

PEFC v číslech

PEFC Česká republika: 1.883.149 ha cert. lesa

231 C-o-C certifikátů


PEFC International: 232.000.000 ha cert. lesa

7.617 C-o-C certifikátů

Forest3.jpg