PEFC Česká republika

Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes

Recertifikace regionu ČR

Kolik stojí lesní certifikace PEFC?

Náklady související s poplatkem za certifikaci 1 ha lesa jsou pro všechny vlastníky lesů v rámci regionu stejné. V současné době se jednalo o 2 Kč/ha na dobu platnosti certifikátu. Kolik subjektů vlastní certifikát PEFC v České republice? V České republice bylo vydáno více jak 600 osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů. Toto číslo je však zkresleno tím, že vlastník získá osvědčení pro každý svůj lesní hospodářský celek. Reálný počet vlastníků se proto pohybuje kolem 450 subjektů, které hospodaří na více než 1,84 mil. ha což odpovídá 70 % rozlohy lesů v ČR. V Německu je certifikováno přes 7 mil. ha a v Rakousku pak necelé 4 mil ha lesů.

PEFC v číslech

PEFC Česká republika: 1.883.149 ha cert. lesa

231 C-o-C certifikátů


PEFC International: 232.000.000 ha cert. lesa

7.617 C-o-C certifikátů

Forest2.jpg