PEFC Česká republika

Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes

Recertifikace regionu ČR

Kdo je auditorem (kdo provádí venkovní šetření) a jakým způsobem šetření probíhá?

Auditory jsou zkušení zaměstnanci Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL), kteří jsou důkladně proškoleni pro provádění venkovních šetření podle příslušné metodiky Sdružení-Žadatele. Na základě výběru vlastníků je provedeno přiřazení jednotlivých auditorů dle místní příslušnosti k pobočce ÚHÚL. Auditor prověřuje plnění všech kriterií trvale udržitelného hospodaření a postupuje v souladu s metodikou. ÚHÚL je organizační složkou státu s více než šedesátiletou tradicí a dává tak záruku nezávislého a objektivního posouzení všech kriterií. K provádění interních auditů Sdružení vlastníků a správců lesních majetků, z.s.p.o. byla vybrána certifikační společnost Bureau Veritas Certification, která ja aktreditována u Českého institutu pro akreditaci k certifikaci trvale udržitelného hospodaření v lesích dle PEFC.

PEFC v číslech

PEFC Česká republika: 1.883.149 ha cert. lesa

231 C-o-C certifikátů


PEFC International: 232.000.000 ha cert. lesa

7.617 C-o-C certifikátů

Timber3.jpg