PEFC Česká republika

Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes

Recertifikace regionu ČR

Certifikace spotřebitelského řetězce C-o-C


Rostoucí počet spotřebitelů požaduje záruky environmentálně vhodných postupů ve výrobní a obchodní praxi. Dřevo z certifikovaných lesů prochází přes řetězec několika těžebních, zpracovatelských, výrobních a obchodních subjektů, než se dostane k finálnímu zákazníkovi. Je proto potřeba v průběhu celého spotřebitelského řetězce lesních produktů (Chain of Custody – C-o-C) sledovat tok certifikované suroviny tak, aby byl její původ prokazatelný.

 

Certifikát spotřebitelského řetězce lesních produktů je posudek od nezávislého, kvalifikovaného, akreditovaného a notifikovaného certifikačního orgánu, který informuje další zákazníky v řetězci o certifikovaném objemu suroviny ve výrobcích a poskytuje tak jistotu, že takovéto produkty nebo produktové řady splňují kritéria normativního dokumentu a jsou propojeny s certifikovanými lesy.

K určení původu certifikovaného suroviny slouží dvě rozdílné metody:

  • metoda založená na procentickém podílu
  • fyzická separace.

Standard spotřebitelského řetězce lesních produktů je koncipován tak, aby bylo možné jeho zavedení v rámci existujících standardů ISO 9000 a ISO 14000 a současně nebyl vytvořen prostor pro zvyšování pracnosti nebo nákladů. O tom, že požadavky normy jsou přijatelné i pro malé a střední podniky svědčí, že v České republice se přihlásilo k certifikaci spotřebitelského řetězce lesních produktů více než 210 společností.

 

Vzhledem k tomu, že od května 2013 je schválený mezinárodní dokument spotřebitelského řetězce lesních produktů a akreditace funguje na základě mnohostranných dohod mezi akreditačními orgány sdruženými v IAF (International Accreditation Forum) nebo EA (European Co-operation for Accreditation), jsou certifikáty od jednotlivých certifikačních orgánů v různých zemích rovnocenné. To umožňuje i velkým nadnárodním společnostem získat jeden skupinový certifikát pro všechny své pobočky.

Nejaktuálnější českou verzí mezinárodního standardu Spotřebitelský řetězec lesních produktů - Požadavky je standard CFCS 2002:2013 s platností od 14.8.2013 s přechodným obdobím do 24.2.2014.

PEFC v číslech

PEFC Česká republika: 1.883.149 ha cert. lesa

231 C-o-C certifikátů


PEFC International: 232.000.000 ha cert. lesa

7.617 C-o-C certifikátů

obr_2.jpg