PEFC Česká republika

Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes

Recertifikace regionu ČR

Aktuality

SVOL k petici Zelených: České lesy zadržují vodu v krajině i bez další certifikace

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR odsuzuje petici „Na sucho se musí od lesa", kterou spustila Strana zelených 10. srpna. Petice obsahující řadu polopravd a účelových tvrzení vyzývá ministra zemědělství, aby zabránil dalšímu ničení českých lesů a levnému vývozu surového, nešetrně pokáceného dřeva do zahraničí a s odkazem na boj proti suchu i v zájmu českého venkova zahájil přechod státních lesů na certifikaci FSC.

SVOL

Termín voleb do Poslanecké sněmovny se blíží a politické strany stupňují své kampaně. Proti tomu nelze nic namítat, pokud jsou korektní a v jejich podtextu je skutečný zájem řešit existující problémy. Tvrzení, že les pod certifikací FSC je nejlepším opatřením proti suchu a povodním, že bez tohoto certifikátu budou těžaři dál ničit české lesy a levně vyvážet tuny surového, nešetrně pokáceného dřeva do zahraničí a místní dřevozpracující firmy budou krachovat a propouštět tisíce lidí, považuje SVOL za účelové klamání veřejnosti hraničící až s poplašnou zprávou.

Hospodaření v českých lesích podléhá jednomu z nejpřísnějších lesních zákonů na světě, který již sám o sobě zaručuje mnohem šetrnější způsoby hospodaření v lesích než vůbec samotný systém FSC např. v Rusku, Ukrajině a dalších postsovětských zemích. Velkoplošné holosečné kácení není v ČR povoleno, což autoři petice jistě dobře vědí. Použití chemických přípravků je v některých případech nezbytné a povoluje ho i český standard FSC, „pokud nelze určité opatření zajistit jinými prostředky. Důvodem pro jejich nasazení může být také výrazně vyšší finanční náročnost nechemických prostředků".

Ministr zemědělství je vyzýván, aby začal jednat ve prospěch českého venkova. Je ale skutečně ve prospěch českého venkova, aby, jak praví český standard FSC, vlastník lesa o výměře nad 1000 ha vymezil nejméně 2 % z porostní plochy lesů jako referenční plochy, které musí být trvale vyjmuty z intenzivního lesnického využívání a slouží jako ukázky s přirozenou dynamikou vývoje? Tyto jsou pak ponechány v bezzásahovém režimu. U státních a obecních vlastníků lesů by se měla do 5 let tato plocha zvýšit na 3 % a do 10 let na 5 % rozlohy majetku! Takováto opatření jsou nejen nákladná, ale nesou s sebou i rizika pro rozšíření podkorního hmyzu nebo ohrožení bezpečnosti návštěvníků lesa.

„Strašení krachem místních dřevozpracujících firem z toho důvodu, že české lesy mají většinou certifikát PEFC, je spíše populistické. Většina odběratelů uznává oba certifikáty. S rostoucím podílem melioračních a zpevňujících dřevin v našich lesích se ale ukazuje do budoucna jako velký problém chybějící místní zpracovatelská kapacita na listnaté dříví. Tady bychom uvítali větší angažovanost politických stran,“ uvedl předseda SVOL František Kučera a dodal: „Sucho je problém komplexní, nevyřeší jej certifikát FSC v našich lesích, ty zadržují vodu v krajině i bez něj. Řešení spočívá v mnoha opatřeních, především ale v pozemkových úpravách, rozčlenění krajiny, motivaci zemědělců hospodařit jinak než dosud, v zavádění agrolesnických systémů, v úsporách vody v průmyslu a lepším hospodařením se srážkovou vodou."

Zdroje:

www.silvarium.cz

 

 

ALDP a SDP se ohradily proti petici Strany zelených

Dne 7. 8. 2017 byla publikována petice Strany zelených s výzvou ministru zemědělství včetně několika dalších článků.  Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků (ALDP) a Společenstvo dřevozpracujících podniků v ČR (SDP) se ve společné tiskové zprávě ze dne 16. 8. 2017, proti petici Strany zelených důrazně ohradily. 

ALDP

Tvrzení obsažená v petici Strany Zelených se podle tiskové zprávy profesních organizací ALDP a SDP významně dotýkají činnosti jejich členů. "Plně souhlasíme s nutností chránit přírodu a chovat se v lese s odpovědností  příštím generacím. Přesto s řadou tvrzení obsažených v petici musíme vyjádřit nesouhlas," uvádějí v reakci Zdeněk Musil a Petr Pražan. 

"Zásadně odmítáme vyjádření, že „těžaři ničí české lesy a nešetrně sečou dřevo“. Jsme toho názoru, že platný lesní zákon, dlouhodobá tradice hospodaření v lesích i přístup všech stran při provádění těžeb v lesních porostech je v souladu s šetrným přístupem a dodržováním principů trvalé udržitelnosti! Věříme, že jedním z důkazů je i trvale rostoucí plocha lesů i zásoby dříví v českých lesích, " doplňují.  

ALDP a SDP  také odmítají tvrzení prezentované stranou Zelených, že bez FSC certifikace státních lesů dojde ke krachu dřevozpracovatelského průmyslu v České republice. "Jsme přesvědčení, že situace u nás je obdobná jako v sousedních zemích (např. Rakousku, Německu či Slovensku), kde je tradičně velmi silný dřevozpracující průmysl a lesy rovněž nejsou významně certifikovány systémem FSC," říkají zástupci lesnických a dřevařských profesních svazů. 

ALDP a SDP podle tiskové zprávy nechce komentovat některá dále uváděná tvrzení o šetrnosti či výhodnosti jednoho certifikátu vůči druhému. Za nejvhodnější považují, aby došlo k vzájemnému uznávání obou certifikátů a stejný princip, aby dodržovaly i nadnárodní společnosti. Tím by ubyla jedna naprosto zbytečná překážka dodávek dříví od různých evropských vlastníků lesů do zpracovatelského řetězce.

Zdroje:

www.silvarium.cz

 

Vyděračská kampaň o certifikaci dřeva poškozuje české lesnictví

Jako snahu o zvýšení byrokracie, snížení konkurenceschopnosti českého lesnického a dřevozpracujícího průmyslu a jako riziko poklesu počtu pracovních míst v oboru vnímá snahy o plošnou změnu certifikace dřeva v ČR řada lesnických a dřevařských profesních organizací v čele s Agrární komorou ČR. Uvedli to na tiskové konferenci dne 10. 8. 2017.

tisková konference PEFC 10.8.2017

Zvýšený tlak a mediální aktivita „zelené lobby“ je podle představitelů profesních svazů zaštítěna především veřejně deklarovanou politikou nábytkářského koncernu IKEA, který hodlá nejpozději od roku 2020 obchodovat 100% dřeva z takzvaných více udržitelných zdrojů. To přitom podle jejich názoru v podání IKEA znamená dřevo certifikované pouze systémem FSC. Do tohoto systému se ale za dobu jeho existence přihlásilo v ČR pouze několik majetků, představujících jen 2 % lesních porostů. Požadují proto změnu systému certifikace u lesů v majetku státu.

„To zcela postrádá smysl za situace, kdy systém PEFC garantuje trvale udržitelné hospodaření v lesích také, a kromě toho patří česká lesnická legislativa k nejpřísnějším na světě, což se rozhodně nedá říci o zemích, kde je dominantní systém FSC,“ zdůraznil na tiskové konferenci výkonný ředitel PEFC ČR Stanislav Slanina. Stejný názor má i předseda představenstva Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR František Kučera. „Jak výrobky s logem PEFC, tak i s logem FSC jsou pro konečného spotřebitele ujištěním, že pocházejí z lesů, které jsou trvale udržitelně obhospodařovány. Nevidíme proto důvod, aby vlastníci, kteří už na svém majetku mají certifikát PEFC, vydávali další finanční prostředky na prokázání stejné věci,“ uvedl František Kučera. Požadavek IKEA navíc dle informací uvedených na tiskové konferenci znamená vícenáklady a s nimi spojenou byrokracii pro všechny účastníky trhu s dřevem, včetně všech doprovodných činností, kteří by byli nuceni certifikát FSC používat. Odhadovaná suma, kterou by přitom bylo třeba na tyto účely vydat, představuje podle názorů zástupců vlastníků lesů stovky milionů korun.

„Přistoupení k certifikaci je založeno na dobrovolném rozhodnutí subjektů z řad vlastníků a správců lesních majetků či firem v navazujících odvětvích dřevozpracovatelského a papírenského průmyslu. Společným úsilím zástupců lesnicko-dřevařského sektoru by mělo být vzájemné uznávání obou certifikačních systémů,“ podpořil tento postoj prezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek.

„O ekologii ve skutečnosti nejde, za vším hledejte peníze. Za certifikát FSC se musí tvrdě platit a lidé a firmy s ním spojené z toho mají dobře prosperující obchod. Potřebují ale páky na to, aby za něj platilo co nejvíce firem. Jednou z nich je vydírání dodavatelů, kteří pohrozí ukončením nebo ihned ukončí odběr zboží bez certifikace FSC," uvedl ve svém prohlášení Petr Pražan, předseda Společenstva dřevozpracujících podniků v ČR: „Reálným důvodem, proč některé řetězce raději odebírají polské, ruské či rumunské dřevo, je levnější cena suroviny, nikoliv konkrétní certifikát.“ 

Ředitelka odboru certifikačních a inspekčních orgánů Českého institutu pro akreditaci Eva Černá dále konstatovala, že jediným systémem certifikace lesů fungujícím na mezinárodně uznávaných pravidlech akreditace je systém PEFC.

Čeští lesníci a zpracovatelé dřeva vnímají úmysl IKEA především jako marketingový projekt, kterým si uvedená společnost snaží vylepšit svou image za podpory ochránců přírody a přesměrovat byznys ve prospěch takzvaných „zelených technologií“, s nimiž má naše společnost neblahé zkušenosti z oblasti biopaliv, bioplynových stanic nebo fotovoltaických elektráren na našich polích.

V posledních dnech navíc získal ryze odborný problém také svůj politický rozměr. Kampaní proti PEFC se podle názoru přítomných na tiskové konferenci snaží zviditelnit před blížícími se volbami Strana zelených, která se vyděračskými hrozbami snaží nařizovat státu, jak se má v našich lesích hospodařit. Teze Zelených o „necitlivých“ a „devastujících“ zásazích do krajiny jsou již na úrovni šíření poplašné zprávy, znevažují úsilí lesníků ale i vodohospodářů a mnoha dalších organizací, které se starají o zlepšení stavu naší krajiny.

Společně konstatujeme, že ekologický a nyní již i politický nátlak jednoho ze systémů, načasovaný do předvolebního období, je všemi zúčastněnými považován za nepřípustný a je třeba jej striktně odmítnout.

Zdroje:

www.silvarium.cz

 

Reakce na článek na webových stránkách hospodářských novin

Společné prohlášení zástupců certifikačního systému PEFC, vlastníků lesů, zpracovatelů dřeva a zástupců dalších organizací na článek hospodářských novin

14. července 2017 byl na webových stránkách hospodářských novin uveřejněn článek s názvem „O zpracované české dřevo přestává být za hranicemi zájem. Škodí mu hlavně zastaralé osvědčení kvality“. Na tvrzení uvedená v článku musíme reagovat a uvést je na pravou míru.

Tvrzení, že certifikát PEFC je zastaralým osvědčením kvality je nepravdivé. PEFC je celosvětově nejrozšířenější systém certifikace trvale udržitelného hospodaření v lesích, systémem PEFC je v ČR certifikováno 70% rozlohy lesů, systém PEFC je dominantní v řadě dalších evropských zemích – Německu, Rakousku, Itálii, Francii, Španělsku, Finsku (viz přehledná tabulka v závěru textu). Standardy systému PEFC se revidují v pětiletých cyklech. Cílem těchto revizí je implementace nových vědeckých poznatků, závěrů mezinárodních úmluv vztahujících se k obhospodařování lesů, změn národní legislativy, jakož i praktických zkušeností z dosavadního využívání certifikačního systému. Do revize systému PEFC se zapojují odborníci z řad vlastníků lesů, zpracovatelů, vědeckých institucí, akademické obce, státní správy, neziskových organizací atd. I kritici systému PEFC měli možnost se revize a připomínkování systému PEFC zúčastnit. Nicméně třeba Hnutí Duha, současný nejhlasitější kritik certifikace PEFC, této možnosti nevyužilo a dává přednost veřejnému osočování systému PEFC před odbornou a konstruktivní diskusí.

Autoři článku dále uvádějí, že o zpracované české dřevo přestává být za hranicemi zájem. Toto tvrzení kategoricky odmítá ministerstvo zemědělství. „Tvrzení ekologů je ryze účelové.Pro další rozvoj tuzemského dřevařského průmyslu je dlouhodobě nutná podpora výroby nových výrobků s vyšší přidanou hodnotou a s vyšší konkurenceschopností na domácím i zahraničním trhu. S odbytem dříví vypěstovaného v českých lesích nejsou v posledních letech problémy, a to i přes probíhající kůrovcovou kalamitu na severní Moravě a tedy zvýšenou nabídku surového dříví na trhu. Ekonomická situace vlastníků lesů je velmi dobrá. V zájmu státu je samozřejmě zpracovávat toto dřevo v České republice. Situaci však nelze řešit vytvářením významných a zbytečných vícenákladů a nové administrativní zátěže na straně vlastníků lesů a zpracovatelů dřeva.“, vysvětlil Patrik Mlynář, náměstek sekce lesního hospodářství.

Hnutí Duha vehementně prosazuje změnu certifikace českých lesů z PEFC na FSC (Forest Stewardship Council) s odůvodněním, že aktuální certifikace nezaručuje dostatečně šetrné hospodaření v lesích, například ochranu lesní půdy. Úspěch systému PEFC v České republice je trnem v oku zejména pana Bláhy z Hnutí Duha, který je zároveň vedoucím ekologické sekce konkurenčního systému FSC.

Ekologické aspekty ale podle odborníků adekvátně zohledňují oba certifikáty. „Jedná se o dva rovnocenné systémy se stejným posláním – chránit lesy. To, že jsou oba certifikáty totožné, potvrdil Evropský parlament, Evropská komise, Evropská obchodní komora, Světové spotřebitelské fórum či Světový fond na ochranu přírody.“ upozornil prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., předseda České akademie zemědělských věd.

Ing. Petr Pražan, Ph.D., předseda Společenstva dřevozpracujících podniků, k tomuto tématu doplňuje: „O ekologii ve skutečnosti nejde, za vším hledejte peníze. Za certifikát FSC se musí tvrdě platit a lidé a firmy s ním spojené z toho mají dobře prosperující obchod. Potřebují ale páky na to, aby za něj platilo co nejvíc firem. Jednou z nich je vydírání dodavatelů, kteří pohrozí ukončením nebo ihned ukončí odběr zboží bez certifikace FSC. To se bohužel týká i různých českých firem, které jsou pod tlakem nábytkářské společnosti IKEA“.

Švédský koncern chce od roku 2020 odebírat dřevo certifikované pouze systémem FSC. V Evropě je ovšem většina lesů certifikovaná PEFC. FSC převládá v Rumunsku, Polsku či Rusku (zde čtvrtina všech FSC certifikovaných lesů), tedy zemích, které nábytkářům poskytují surovinu levněji. Naproti tomu většina lesů v Rakousku je stejně jako v Česku certifikovaná systémem PEFC. Alpská země, kde hraje ekologie velmi důležitou úlohu, sice dodává kvalitní surovinu, ale dražší. Nábytkářský řetězec proto raději využívá dřevo z vlastních FSC lesů v Rumunsku. Skutečným důvodem jejich obchodní politiky bude tedy spíše cena suroviny než certifikace.

Řada českých profesních organizací* zaujala k avizovanému požadavku IKEA jasné stanovisko - chtějí se společně zasadit za zrušení mimocelních bariér, kterou požadavek na zavedení druhé srovnatelné certifikace v českých lesích FSC představuje, namísto přenášení dalšího administrativního a ekonomického zatížení na vlastníky našich lesů. Naším cílem je společně s vlastníky lesů, zpracovateli dřeva, představiteli nábytkářského i papírenského průmyslu přesvědčit obchodní řetězce typu IKEA o smysluplnosti uznávání obou certifikačních systémů jako rovnocenných a zaměnitelných.

*pozn.: výčet profesních organizací a jejich zástupců:

Ing. Josef Vojáček, ředitel
Společenstvo státních podniků spravujících lesy ve vlastnictví státu

Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., prezident
Agrární komora ČR

Ing. Ivo Klimša, předseda
Lesnicko-dřevařská komora ČR

Ing. František Kučera, předseda
Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Ing. Petr Pražan, Ph.D., předseda
Společenstvo dřevozpracujících podniků v ČR

JUDr. Mgr. Jaroslava Nestěrová, předsedkyně

Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR

Ing. František Dejnožka, prezident
Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství

Ing. Miroslav Švec, předseda
Česká asociace zaměstnavatelů v lesním hospodářství

Bc. Vít Jásek, výkonný ředitel
Unie zaměstnavatelských svazů České republiky

 

Porovnání ploch lesů v evropských zemích podle mezinárodních certifikací:

stát

PEFC lesy (ha)

FSC lesy (ha)

Česká republika

 1 775 665

    50 027

Finsko

16 529 380

1 313 656

Francie

 8 123 928

    33 660

Itálie

   820 217

    43 271

Německo

7 337 396

1 149 639

Norsko

9 142 702

   418 232

Rakousko

2 948 923

         587

Slovensko

1 248 626

  149 387

Španělsko

1 933 456

  230 749

Celkem:

     49 860 293

     3 389 208

Rusko**

     12 127 584

   44 624 107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**pozn.: Rusko je s indexem korupce na 131. místě ze 176 hodnocených zemí (Transparency International)

Zdroje:

https://pefc.org/about-pefc/who-we-are/facts-a-figures

https://ic.fsc.org/en/facts-and-figures

 

1. Medové slavnosti na Hrádku u Nechanic

1. července 2017 se na státním zámku Hrádek u Nechanic konal 1. ročník krásné akce s názvem "Medové slavnosti" a organizace PEFC ČR s potěšením přijala pozvání k účasti na této akci.

DSC 0124

Český svaz včelařů se rozhodl v rámci propagace používání medu a také samozřejmě jako upozornění na nenahraditelnou roli včel v opylování uspořádat na státním zámku Hrádek u Nechanic krásnou akci s názvem "Medové slavnosti". Velmi oceňujeme, že pořadatel pozval k účasti včelaře z různých regionů ČR, výhradně však domácí české chovatele včel a výrobce medových produktů. Výborným zpestřením byl také výrobce domácí zmrzliny, nebo stánek regionálního pivovaru a vše bylo podpořeno profesionálním hudebním programem v podání dvou kapel se zameřením na hudbu z dávných časů až po středověk. Pro náštěvníky byla určitě velkou atrakcí soutěž o nejlepší med a medovinu a tak se všichni s chutí zapojili do ochutnávání rozmanitých druhů medu i lahodných medovin. Bez zajímavosti také rozhodně není ani fakt, že pro pořádání této akce Český svaz včelařů získal záštitu ministra životního prostředí Richarda Brabce a ministra zemědělství Mariana Jurečky.

DSC 0140

Oblíbenou zábavou i naučným zastavením pro děti dospělé byl i zde náš zelený stan s lesní pedagogikou, soutěžemi o hodnotné ceny pro děti i dospělé a informacemi o certifikaci lesů a výrobků ze dřeva. Tentokrát byl náš promo tým skutečně silný a jsme přesvědčeni, že jsme byli schopni podat všem návštěvníkům informace o důležitosti trvale udržitelného lesního hospodaření a zodpovědné volby výrobků ze dřeva, tedy těch s certifikátem PEFC. Během celého dne jsme s potěšením poslouchali nadšené reakce návštěvníků našeho stanu, kteří si pochvalovali, že u nás v České republice je tolik zodpovědných vlastníků lesů, kteří jsou držiteli certifikátu PEFC a motivovalo je to k tomu, aby si při dalším nákupu nábytku nebo stavebního řeziva zjistili, zda je výrobce držitelem certifikátu PEFC a tedy měli jistotu, že tak přispívají o správnou péči o lesy u nás i ve světě.

DSC 0109

Děkujeme tímto pořadateli za pozvání na Medové slavnosti a všem návštěvníkům našeho stanu za jejich návštěvu a budeme se těšit na brzkou shledanou.

Tým PEFC ČR

 

Certifikace není cílem, ale prostředkem

Rozhovor s Benem Gunnebergem, výkonným ředitelem PEFC International
 
S 39 schválenými národními certifikačními systémy a více než 300 miliony hektarů certifikovaných lesů je PEFC největším světovým systémem certifikace lesů. Letos je to již 18 let od jeho vzniku. V souvislosti s tímto výročím jsem se zeptala výkonného ředitele PEFC International Bena Gunneberga na pozadí vzniku tohoto certifikačního systému, proč se nedaří větší rozšíření certifikací v oblastech tropických pralesů ohrožených ilegální těžbou či na certifikaci plantáží a v agrolesnictví.
 
Začátky certifikace PEFC
 
■ Na základě jakého mechanismu se v roce 1999 zformoval certifikační systém PEFC? Odkud přišel prvotní impulz, respektive kdo stál za zrodem certifikace?
 
PEFC byl původně založen v reakci na specifické rámcové podmínky malých a rodinných majitelů lesa v Evropě. Dokud PEFC neexistoval, malí vlastníci neměli k dispozici žádný lesní certifikační systém, který by bral v potaz jejich potřeby, a tak většina z nich nedokázala pro své trvale udržitelné hospodaření získat certifikaci. Zakládajících zemí bylo 15: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Lotyšsko, Německo, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko. 
 
■ Jaké hlavní cíle měl vznikající certifikační systému PEFC?
 
Naším cílem je chránit světové lesy, aby tu byly i během dalších tisíciletí. Pracujeme na tom prostřednictvím certifikace lesů – pomáháme lidem s tím, aby obhospodařovali své lesy trvale udržitelným způsobem, a také je k tomu motivujeme. Zároveň se snažíme zajistit, aby byla lesní certifikace dostupná pro každého, a to bez ohledu na rozlohu lesa. Náš záběr je od malých rodinných lesů až po rozsáhlé pozemky ve vlastnictví společností nebo států. Chceme dát společnosti důvěru v to, že lidé obhospodařují lesy trvale udržitelným způsobem.
K tomu nám slouží naše mezinárodně uznávané označení PEFC.
 
Certifikace v tropických oblastech
 
Obecně lze říci, že hlavní důvod pro zavedení certifikačních systémů byl ten, aby se zabránilo odlesňování tropických pralesů. Jaký podíl ze všech lesů s certifikací PEFC tvoří lesy v tropických oblastech? 
 
Certifikační systémy skutečně původně vznikly s cílem zabránit odlesňování tropických pralesů. Hlavní hnací silou, která stojí za poptávkou po certifikaci dnes, jsou ale velké soukromé i veřejné subjekty, které kupují dřevo – vlády, maloobchodní prodejci i nadnárodní společnosti. Ve svých politikách zadávání zakázek uvádějí, že dřevo a výrobky ze dřeva musí pocházet z lesů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem. Certifikace lesů umožňuje majitelům lesů a společnostem napříč dodavatelským řetězcem prokázat, že podmínky těchto politik jsou splněny. V tropických zemích je certifikace méně rozšířena. Certifikace lesů poskytuje výhodu přístupu na trh, která je tak ale pro majitele tropických lesů v současné době hůře dosažitelná kvůli řadě důvodů. 
 
Můžete hlavní důvody relativně malého zastoupení certifikovaných lesů v tropických oblastech přiblížit?
 
Mezi překážky, které stojí v cestě certifikaci lesů v tropech, patří například sociálně-politické faktory, jež omezují zájem o dlouhodobé investice, korupce a nedostatečně fungující právní prostředí, nevyřešené otázky držby půdy, nedostatek konzistentních tržních pobídek, které by vyvážily dodatečné náklady, či nedostatek relevantních národních certifikačních standardů. Vlády v problematických zemích jsou pod narůstajícím tlakem odběratelů, kteří potřebují doložit původ a legálnost nakupované dřevní suroviny. Tím certifikace lesů s navazujícím spotřebitelským řetězcem lesních produktů pomáhá zlepšit podmínky lesního hospodaření i v těchto zemích. Pevně doufáme, že se plocha certifikovaných lesů v oblastech nejohroženějších a zároveň nejcennějších lesních ekosystémů v brzké době razantně zvýší.
 
Rozšíření certifikace, průběh zavedení certifikačního systému
 
■ V současnosti je systémem PEFC certifikováno zhruba 9 % světových lesů. Jaký je váš cíl, respektive jaké zastoupení certifikace PEFC vidíte v budoucnu jako reálné? 
 
Naším posláním je zasadit se o „svět, v němž lidé obhospodařují lesy trvale udržitelným způsobem“, a naší vizí je „poskytnout společnosti důvěru v to, že lidé obhospodařují lesy trvale udržitelným způsobem“. Certifikace sama o sobě není cílem, ale spíše prostředkem k naplnění našeho poslání. Pokud by se nám podařilo dosáhnout našeho cíle, tak by v ideálním případě někdy v budoucnu certifikace mohla přestat být potřebná. Zatím se ale musíme starat o to, aby požadavky související s procesy, do nichž je zapojen větší počet zainteresovaných stran, byly v souladu se společenským očekáváním a abychom si zároveň zachovali realistický pohled, efektivitu nákladů a proveditelnost. 
 
■ Na kterém kontinentu a ve které zemi je největší podíl lesů s certifikací PEFC v poměru k celkové lesní ploše? 
 
Nejvíce zemí s vysokým procentuálním zastoupením lesů s certifikací PEFC v poměru k celkové lesní ploše (40 % a více) se nachází v Evropě. 75 % lesů či více mají systémem PEFC certifikovány Bělorusko, Rakousko, Polsko a Finsko. 
 
■ V jakých zemích se dá obecně hovořit o největším povědomí koncových spotřebitelů (těch, kteří kupují finální dřevěný výrobek) o certifikačním systému PEFC? 
 
Podle světového spotřebitelského průzkumu z roku 2014, který provedl PEFC ve spolupráci s GfK a do něhož bylo zapojeno třináct zemí, mají největší povědomí o značení PEFC na výrobcích spotřebitelé v Číně a ve Francii.
 
■ Můžete přiblížit, jak probíhá zavedení certifikačního systému v nové zemi a jaké nejvýznamnější problémy se mohou vyskytnout?
 
PEFC – nebo spíše zainteresované subjekty zapojené do tvorby našich standardů – stanovuje přísná kritéria, která musí každá země splnit, když si vytváří svůj národní certifikační systém. Proces tvorby standardů musí probíhat za vyvážené účasti zainteresovaných stran a musí být transparentní, otevřený a založený na konsenzu. Celý proces začíná veřejnou výzvou k účasti na tvorbě standardů. Zjišťuje se, které zainteresované subjekty jsou ve znevýhodněné pozici, a jejich účast na procesu je podpořena. Standardy následně vyvine pracovní skupina s vyváženým zastoupením různých stran. Proces schvalování je založen na konsenzu a žádný zastoupený zájem není dominantní. Před dokončením standardy procházejí veřejnou konzultací a pilotním testováním. Teprve potom mohou být formálně schváleny. Jakmile je tento proces dokončen, národní systém je předložen PEFC ke schválení.
 
■ Odpůrci certifikace v Evropě argumentují tím, že vzhledem k přísné legislativě k žádnému pustošení lesů nedochází a že certifikace je pouhým „marketingovým trikem“. Co byste řekl na takový názor?
 
Certifikace je dobrovolným mechanismem, založeným na trhu, který umožňuje majitelům lesa poskytovat odběratelům důkaz o tom, že jejich les je obhospodařován nejen v souladu s legislativou, ale také v souladu s dalšími požadavky na trvalou udržitelnost, které jsou výsledkem procesů založených na konsenzuálních požadavcích většího počtu zainteresovaných stran na národní úrovni. Toky dřeva fungují v celosvětovém měřítku. Certifikace umožňuje majitelům lesa rozlišit dřevo pocházející z jejich lesů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem od necertifikovaného dřeva, dřeva z potenciálně trvale neudržitelných zdrojů nebo dokonce nelegálně vytěženého dřeva, ať už pochází z kterékoli části světa. Ačkoliv je vaše legislativa týkající se lesnictví velmi přísná, tak 99,99 % lidí o ní nic netuší, neví, jak se v ČR v lesích hospodaří. PEFC má ambici globálně zaštiťovat všechny odpovědné vlastníky lesů a logo PEFC je klíčem k jednoduché komunikaci této odpovědnosti směrem k laické veřejnosti. 
 
Boj s odlesňováním, plantáže a agrolesnictví 
 
■ Podle zprávy Organizace pro výživu a hospodářství o stavu lesů z roku 2016 zůstává nejvýznamnějším faktorem, který vede k celosvětovému odlesňování, i nadále zemědělství. Nejvíce jsou tímto problémem zasaženy země tropických oblastí a nízkopříjmové země. Jaké konkrétní kroky by mohly podle vašeho názoru odlesňování omezit?
 
Během dialogu zainteresovaných stran v rámci Týdne certifikace lesa, pořádaného PEFC v roce 2016, účastníci diskutovali o výhodách přístupu ke krajině, který si klade za cíl sladit konkurenční zájmy a vyjednat kompromisy, místo toho, aby docházelo k jednání s každým sektorem zvlášť. Je potřeba, aby všichni ti, kdo jsou zapojeni do územního plánování, využívají přírodní zdroje nebo chtějí chránit přírodu, případně je živí les či farma, jednali o svých konkurenčních zájmech a vzájemně sdíleli svou vizi. Teoreticky by tato cesta také měla přispět k udržitelnějšímu způsobu obhospodařování půdy a hospodaření se zdroji. Společně musíme pracovat na tom, aby se tuto teorii podařilo uvést do praxe.
 
■ Jaký je přístup PEFC k agrolesnictví?
 
Současný rozsah certifikace lesního hospodářství PEFC vylučuje agrolesnictví mimo lesní oblasti. Podíl stromů pěstovaných mimo les na světové produkci lesů však stále roste a představuje také zásadní výhody pro oblast udržitelnosti. PEFC chce na tuto příležitost reagovat, a proto nyní pracuje na rozšíření rozsahu certifikace, aby v blízké budoucnosti mohlo být certifikováno i udržitelné hospodaření se stromy rostoucími mimo les. Věříme, že uznáním důležitosti role, kterou mají stromy rostoucí mimo les, a její podporou se PEFC může zasadit o to, aby v krajině a městských prostorech rostlo více stromů a aby byli drobní zemědělci k pěstování stromů podporováni a byli za něj odměňováni.
 
■ Je možné certifikovat i monokulturní plantáže, což některé nevládní organizace kritizují. Na druhou stranu je díky lepšímu přístupu ke dřevu z certifikovaných plantáží možné lépe chránit lesy v daném regionu. Jaké další argumenty hovoří ve prospěch certifikování plantáží?
 
Dřevo je obnovitelný produkt, který se ve srovnání s mnoha konkurenčními materiály, jako je plast, beton či ocel, může pyšnit vynikajícími ekologickými vlastnostmi. Světová populace neustále roste a s ní i poptávka po dřevu a lesních produktech. Hospodaření na vysoce produktivních lesních plantážích je jedním z přístupů, jejichž prostřednictvím je možné poptávku po dřevu ve světě uspokojit. Certifikace plantáží je nezbytná k tomu, aby mohly být do hospodaření na plantážích vzaty v úvahu ekologické a sociální otázky, které s ním potenciálně souvisejí. Certifikace posiluje aspekty, jako je předcházení sociálním konfliktům či jejich řešení, ochrana ekologicky citlivých oblastí nebo řízení a sledování rizika požárů.
 
■ Můžete uvést příklad země, kde došlo v důsledku certifikace plantáží k významně pozitivnímu vlivu na stav lesů?
 
Austrálie, Brazílie, Čína i Chile jsou země, jež využívají certifikaci PEFC pro lesní plantáže, které poskytují vstupní materiál pro bující průmyslová odvětví s lesními produkty. 
 
Konkurenční certifikační systémy
 
■ Na světě fungují dva hlavní certifikační systémy – PEFC a FSC – které si přímo konkurují. Jak daný stav vnímáte?
 
Trvale udržitelné lesní hospodářství je dlouhodobý proces a vyžaduje dlouhodobý závazek ze strany vlastníků lesů. Existence dvou globálních systémů lesní certifikace má tu výhodu, že si vlastníci lesa mohou vybírat. Díky tomu mohou obhospodařovat své lesy v souladu s takovým systémem, který nejlépe odpovídá místním rámcovým podmínkám, jejich očekáváním a ideálům. Jsme pyšní na to, že více než 70 % plochy českých lesů je obhospodařováno v souladu s českým národním certifikačním systémem uznaným PEFC.
 
■ V nedávné době v České republice došlo ke sporu mezi těmito dvěma certifikačními systémy. Zajímal by mě váš názor na tento spor i s ohledem na to, že koncoví zákazníci v České republice pravděpodobně nejsou obeznámeni se specifiky těchto dvou certifikací.
 
PEFC si je vědom toho, že několik vybraných, avšak vlivných zainteresovaných stran přesvědčuje české veřejné a soukromé vlastníky lesů k tomu, aby si ke stávající certifikaci PEFC opatřili i certifikaci FSC. Tento vývoj nás velmi znepokojuje. Nezávislá hodnocení, jež provedly například nizozemské a britské orgány pro zadávání veřejných zakázek, ukázala, že kritéria udržitelnosti PEFC splňují a přesahují jejich vlastní kritéria pro odpovědné získávání dřeva a lesních produktů a jsou srovnatelná s kritérii FSC. Záruky trvale udržitelného lesního hospodářství poskytuje jak PEFC, tak i FSC. Pokud by měla být vedle stávající dobře zavedené certifikace PEFC zajištěna i certifikace FSC, veřejným i soukromým vlastníkům českých lesů by to způsobilo zbytečné dodatečné náklady. Zatímco v roce 2012 se rozsah lesní plochy s dvojí certifikací odhadoval na 39 milionů hektarů, v roce 2016 už to bylo 68 milionů hektarů. Z globálního hlediska je tato situace znepokojivá. Je důležité si uvědomit, že zdroje investované do certifikace lesních ploch, které již certifikované byly, mohly být místo toho investovány do certifikace nových lesních oblastí obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem. Vedení PEFC International, národní řídicí orgány PEFC, naši partneři, držitelé certifikátu PEFC – všichni táhneme za jeden provaz a snažíme se vyjednat napříč celým spotřebitelským řetězcem rovnocenný přístup k certifikačním systémům PEFC i FSC.
 
Nařízení o dřevě
 
■ V roce 2013 vstoupilo v platnost Nařízení EU v oblasti dřeva (EUTR), které zakazuje uvádění nezákonně vytěženého dřeva a výrobků ze dřeva na trh Evropské unie. Dokážete odhadnout, jak závažný byl problém dovážení nelegálně vytěženého dřeva do zemí EU?
 
K této záležitosti nemáme k dispozici žádné podrobné údaje, ale v roce 2003 vydala Evropská komise zprávu, v níž uvedla, že obchod se dřevem uvnitř EU představuje okolo 80 % celkového obchodu EU se dřevem, takže je zřejmě asi 20 % dřeva spotřebovaného v Evropě dováženo. Ve zprávě Světového fondu na ochranu přírody z roku 2008 se odhaduje, že 16 až 19 % dřeva dovezeného do EU pochází z nelegálních nebo podezřelých zdrojů. Z toho by se dalo vyvodit, že z těchto zdrojů pochází okolo 3,2 až 3,8 % veškerého dřeva používaného v Evropské unii.
 
■ Certifikát PEFC lze využít k prokázání souladu s požadavky EUTR. Zaznamenali jste v souvislosti s EUTR zvýšený zájem o certifikaci spotřebitelského řetězce?
 
Certifikace spotřebitelského řetězce PEFC je již několik let na stálém vzestupu. Žádný průzkum trhu, na základě něhož bychom určili, z jakých důvodů mají společnosti zájem o certifikaci spotřebitelského řetězce, jsme však neprováděli. 
 
■ Obecně – jaké hlavní výhody mi může certifikační systém PEFC nabídnout, pokud jsem vlastníkem lesa?
 
Nastavení systému PEFC ideálně zohledňuje potřeby vlastníků lesů v České republice. Požadavky, které určují, jakým způsobem má být les obhospodařován, jsou totiž rozpracovány místními zainteresovanými stranami na národní úrovni a přizpůsobeny místním prioritám a podmínkám. Díky tomu se můžeme spolehnout, že jsou brány v potaz národní faktory, jakými jsou například tradice a metody hospodaření v lesích, stav legislativy, typ lesa, kulturní očekávání a administrativní rámce. Vlastníci/správci lesů získávají s PEFC certifikací nezávislé prestižní potvrzení, že hospodaří v souladu s veškerými definovanými mezinárodními požadavky na trvale udržitelné hospodaření v lesích. Mimo odběratele dřevní suroviny ocení tento fakt určitě i veřejnost nebo třeba správní rady majitelů lesů. 
 
Zhodnocení dosavadní činnosti
 
■ Letos certifikační systém PEFC slaví osmnáct let od svého vzniku. Můžete ve stručnosti vyhodnotit současné aktivity, úspěchy či případné neúspěchy?
 
Během necelých dvaceti let se PEFC vyvinul z certifikačního systému zaměřeného na Evropu v přední světový systém lesní certifikace, který bude mít do konce roku 2017 zastoupení ve více než 50 zemích světa. V loňském roce jsme dosáhli působivého milníku 300 milionů hektarů lesů s certifikací PEFC a dále se rozrůstáme. V certifikaci spotřebitelského řetězce systémem PEFC je celosvětově zapojeno přibližně 19 tisíc společností. Tolik bilance k plnoletosti systému PEFC. V PEFC jsme přesvědčeni o tom, že důležitost lesů a jejich přínos (produkční i mimoprodukční) bude významně vzrůstat vzhledem ke globálním změnám klimatu v kontextu s uvědomováním si všech přínosů lesů veřejností. Trvale udržitelné hospodaření v lesích se stane nezbytnou potřebou pro přežití lidstva a PEFC je zde připraven sehrát významnou roli. V současné době je certifikována přibližně desetina všech lesů, prostor pro šíření a naplňování vize trvale udržitelného hospodaření v lesích je tak značný.
 
 

Lesnický den 2017 v Ralsku

V pátek 16. a v sobotu 17. června 2017 pořádaly Vojenské lesy a statky ČR, s. p., divize Mimoň, v areálu Skelné Huti v Ralsku již tradiční Lesnické dny.

41. Lesnický den doprovázelo Mistrovství ČR v práci s motorovou pilou – Pohár VLS a také profesní soutěž Operátor vyvážecích souprav. Pro veřejnost zde byla výstava lesní techniky, prezentace firem pracujících v lesním hospodářství a dřevozpracujícím průmyslu, ukázky prací v lesních porostech i na volné ploše.

DSC 0005

V sobotu byl přichystán také doprovodný program, kde si příchozí mohli zasoutěžit např. v hodu oboustrannou sekyrkou, shlédnout přehlídku loveckých psů či ukázky sokolnictví nebo vojenské letecké techniky. Nechyběly ani prodejní a lesnické stánky.

Zástupci PEFC ČR si připravili naučné dřevěné skládačky na stanovišti v rámci soutěžního dne pro děti. Tzv. lesní pedagogika je stále oblíbenějším tématem a naše stanoviště bylo po celý den plně obsazeno. Tento rok foukal velmi silný vítr, nicméně jsme přesvědčeni, že to nikomu nevadilo a celý den jsme si všichni užili.

DSC 0011

 Děkujeme Vojenským lesům a statkům za pozvání a budeme se se všemi těšit opět na shledanou na příštím ročníku nebo i při jiných akcích během roku.

Tým PEFC ČR

 

Dřevorubecká soutěž EUROJACK Jihlava 2017

O víkendu 10. - 11. června 2017 hostila Jihlava v krásném areálu letního kina již po šesté prestižní evropský seriál dřevorubecké soutěže EUROJACK.

DSC 0664

Soutěž byla rozdělena do dvou dnů, kde první den probíhají kvalifikační boje a den druhý finále kam se z kvalifikace probojovala i jedna žena, což určitě bylo velkým zpestřením finálových bojů. V místě soutěže také během obou dnů probíhal festival regionálních pivovarů a sobotní večer byl pro dobrou zábavu návštěvníků zakončen koncertem.

DSC 0616

Organizace PEFC ČR využila této příležitosti k prezentaci trvale udržitelného lesního hospodaření a certifikace systémem PEFC. S naším zeleným stanem a zkušeným týmem promotérů a lesních pedagogů jsme byli opět dobře vidět a naše zábavně-naučné a silové soutěže tvořily oblíbenou součást akce pro děti i dospělé. Většina návštěvníků si od našeho stanu kromě nových zážitků a informací odnesla také propagační předměty a informační letáky o významu certifikace lesů a výrobků ze dřeva jako odměny za účast v našich vědomostních a siláckých soutěžích.

DSC 0619

Děkujeme tímto pořadateli soutěže EUROJACK za pozvání a všem návštěvníkům našeho stanu za jejich návštěvu a budeme se s vámi těšit na shledanou na některé z našich dalších akcí.

Tým PEFC ČR

 

Pozvánka na podzimní část Roadshow BAUHAUS 2017

PEFC Roadshow BAUHAUS 2017 bude dále pokračovat v podzimních měsících, proto prosím přijměte pozvání k návštěvě našeho zeleného stanu v těchto pobočkách BAUHAUS v uvedených termínech:

  • 9. – 10.9. Praha – Dolní Chabry
  • 9. – 10.9. Plzeň
  •  
  • 16. – 17.9. Praha – Průhonice
  • 16. – 17.9. České Budějovice

www. bauhaus. cz

alt

 

alt

Budeme se těšit na Vaši návštěvu a věříme, že díky nově nabytým informacím se mnoho z vás zapojí do správné péče o les.

Tým PEFC ČR

 

Roadshow BAUHAUS 2017

Spolupráce s obchodním řetězcem BAUHAUS pokračuje i v roce 2017 a tradiční akci s názvem "Roadshow BAUHAUS" jsme společně odstartovali první červnový víkend.

DSC 0512

Hlavním posláním této kampaně je informovat veřejnost, co certifikace obnáší i jakým způsobem se zapojit do správné péče o les. Zákazníkům bude také vysvětlen význam používání mezinárodně uznávané značky, loga PEFC.  

V průběhu června roku 2017 byly již navštíveny následující pobočky firmy Bauhaus v České republice:

  • 3. – 4.6. Brno – Strážní
  • 3. – 4.6. Praha – Pankrác

Dále v průběhu června roku 2017 budou ještě navštíveny následující pobočky:

  • 17. – 18.6. Brno – Ivanovice
  • 17. – 18.6. Liberec

Jedná se vždy o víkendové termíny. Kromě informování návštěvníků o certifikačním systému PEFC a o možnosti nákupu certifikovaných výrobků v Bauhausu jsou tyto víkendy plné soutěžení nejen pro děti, zábavné poznávačky, skládací puzzle, silová soutěž ve zdvihání  košů se dřevem pro dospělé a další aktivity. Příchozí zde najdou spoustu zajímavých nápadů, např. jak využít certifikované dřevo a kde sehnat výrobky z certifikovaného dřeva, zároveň se dozvědí vše potřebné o trvale udržitelném lesním hospodaření a souvisejících tématech.

DSC 0508

Chtěli bychom také tímto poděkovat našemu partnerovi společnosti BAUHAUS za spolupráci na zorganizování "Roadshow BAUHAUS 2017", dále všem návštěvníkům za jejich návštěvu a zpříjemnění naší práce a budeme se těšit na shledanou při dalšíh akcích.

Tým PEFC ČR

 

Veletrh Natura Viva 2017 v Lysé nad Labem

24. - 28. května se na výstavišti v Lysé nad Labem konal veletrh Natura Viva 2017 s expozicemi z oblasti myslivosti, lesnictví, rybářství, včelařství a dalších přírodě blízkých odvětví.

DSC 0459

Propagační tým PEFC ČR vytvořil na veletrhu společnou expozici se společností Lesní svět (www.lesnisvet.cz). Tento významný člen a partner PEFC ČR se úspěšně zapojil se svými certifikovanými výrobky do činnosti lesní pedagogiky a pomohl nám komunikovat a přiblížit téma certifikace lesů a výrobků ze dřeva návštěvníkům všech věkových kategorií velmi zábavnou formou a tato expozice byla podle ohlasu návštěvníků jednou z nejnavštěvovanějších na celém veletrhu.

DSC 0432

Všem návštěvníkům naší expozice děkujeme za jejich návštěvu, společnosti Lesní svět děkujeme za spolupráci na realizaci společné expozice a budeme se těšit na setkání na některé z dalších akcí.

Tým PEFC ČR

 

Stránka 1 z 11

«ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec»

PEFC v číslech

PEFC Česká republika: 1.883.149 ha cert. lesa

231 C-o-C certifikátů


PEFC International: 232.000.000 ha cert. lesa

7.617 C-o-C certifikátů

obr_4.jpg